Uutiset

Kaupunkistrategiaa tarkistetaan – Osallistu ja vaikuta

02.08.2022

Kaupunkistrategiaa tarkistetaan – Osallistu ja vaikuta

Tule vaikuttamaan ja kertomaan näkemyksiäsi Järkivihreästä Forssasta.

 

Kuntastrategia on lakisääteinen valtuuston hyväksymä asiakirja, jolla johdetaan kunnan kaikkea keskeistä suunnittelua, valmistelua, kehittämistä ja päätöksentekoa. Kuntastrategiasta puhutaan myös kaupunkistrategian nimellä. Siinä päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunkistrategiaa tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa.

Kaupunkistrategia on hallinnollinen dokumentti, mutta toteutuessaan sen tavoitteet muuttuvat teoiksi, joilla rakennetaan kaupungin asukkaiden hyvää arkea. Siksi on tärkeää, että strategiaa laadittaessa ja tarkistettaessa kuullaan kaikkien osallisten ääntä – niin päättäjien, palveluissa toimivien kuin kaupunkilaistenkin.    

Tule vaikuttamaan ja kertomaan näkemyksiäsi Järkivihreästä Forssasta

Forssan kaupunkistrategian sydämenä on ajatus Järkivihreästä Forssasta, jota voidaan lähestyä ja rakentaa kolmesta tulokulmasta:

Ihmisystävällisen ja inhimillisen järkivihreyden tärkein sisältö on forssalaisten hyvinvointi ja onnellinen arki, taloudellisella järkivihreydellä mahdollistetaan Forssassa asuvien hyvä elämä niin tänään kuin tulevaisuudessakin ja ekologinen järkivihreys huolehtii ihmisen ja ympäristön vuoropuhelusta.

Kaikkiin kolmeen tulokulmaan on määritelty strategisia tavoitteita, joita tullaan toteuttamaan erilaisin, vuosittain päätettävin toimenpitein:

Ihmisystävällisen ja inhimillisen järkivihreyden tavoitteina ovat

1. Hyvinvoivan asukkaan Forssa

2. Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa

3. Omaleimainen ja historiastaan ylpeä Forssa

Taloudellisen järkivihreyden tavoitteina ovat

1. Elinvoimainen ja vastuullisista yrityksistään tunnettu Forssa

2. Välittävän, arvostavan ja asukkaita kuulevan johtamistoiminnan Forssa 

3. Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa 

Ekologisen järkivihreyden tavoitteina ovat

1. Ilmastonmuutosta hillitsevä ja kestävyyteen sitoutunut Forssa

2. Kiertotalouden edelläkävijä – Forssa

3. Luonnon ja rakennetun ympäristön monimuotoisuutta ja tasapainoa vaaliva Forssa

Klikkaa alla olevaa linkkiä, anna sitten pyydettyyn kenttään sähköpostiosoitteesi, johon saat henkilökohtaisen kirjautumislinkin. Kirjautuessasi saavut Howspace -työtilassa ”Tervetuloa”-sivulle. Valitse sitten sivun ylävalikosta "Kuntastrategian kommentointi"-välilehteä, jolloin pääset antamaan arviosi.

https://forssan-kuntastrategian-tarkistaminen-kuntalaiset.in.howspace.com/

Sähköisen osallistumisen lisäksi on mahdollista osallistua myös paperisen lomakkeen kautta Forssan kaupunginkirjastolla 20.6.-10.8. 2022.