Uutiset

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe käynnissä

23.06.2022

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe käynnissä

Forssan kaupunki kutsuu asukkaansa mukaan osallistuvaan budjetointiin. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kertoa ideoistaan 15.-29.6.2022.

 

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset, Forssan kaupungin asukkaat, ehdottavat hankkeita ja äänestävät sen jälkeen mihin hankkeeseen annettu rahasumma käytetään.

Forssan kaupungin osallistuvan budjetoinnin vuoden 2021 kaupunkilaisäänestyksen perusteella Talsoilan frisbeegolfrata sai uudet heittoalustat ja korit. Nyt on aika käynnistää uusi ideointivaihe. Voit jättää oheisen linkin kautta ideasi ja ehdotuksesi 20 000 euron määrärahan käytöstä. Ehdotuksia kerätään myös kaupunginkirjastossa.

Ideointivaihe on käynnissä 15.–29.6.2022 Toteuttamiskelpoisista ehdotuksista järjestetään myöhemmin kesällä äänestys, minkä perusteella kaupunginhallitus päättää mikä tai mitkä hankkeet toteutetaan.

Toteuttamiskelpoisen ehdotuksen tulisi olla yleishyödyllinen ja tuottaa iloa ja hyötyä laajalle joukolle kuntalaisia. Ehdotusten tulee olla kaupungin toimivallan sekä 20 000 euron määrärahan puitteissa toteutettavissa, eikä niistä saisi myöhemmin aiheutua merkittäviä vuotuisia kustannuksia.

Määrärahan kohdentamisen lisäksi forssalaisilta kysytään ideoita ja ehdotuksia tulevien vuosien osallistuvan budjetoinnin toteutustavaksi ja sitä, millä tavalla asukkaiden osallistumista kaupungin talouden suunnitteluun voitaisiin parhaiten edistää.

OSALLISTU JA VAIKUTA MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖÖN!