Uutiset

Louna-kirjastot puolustavat demokratiaa ja haastavat kunnat mukaan

09.05.2022

Louna-kirjastot puolustavat demokratiaa ja haastavat kunnat mukaan

Louna-kirjastoissa käynnistyi vuoden 2022 alussa Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti -hanke. Hankkeessa Louna-kirjastot edistävät kirjastolain tavoitteiden mukaisesti yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

 

Louna-kirjastoissa käynnistyi vuoden 2022 alussa Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti -hanke. Hankkeessa Louna-kirjastot edistävät kirjastolain tavoitteiden mukaisesti yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kirjastot laativat tällä hetkellä toimintasuunnitelmia hankeajalle, joka jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Asiakkaille on avattu kysely osoitteessa  https://link.webropol.com/s/taukotilakysely, johon vastaamalla voi vaikuttaa tulevan toiminnan sisältöihin. Käy vastaamassa ja vaikuta!

Kevään aikana Erätauko-säätiö on kouluttanut Louna-kirjastojen henkilökuntaa rakentavan keskustelun ohjaajiksi. Lisäksi henkilöstö on osallistunut yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutukseen.

Taukotila-hankkeessa järjestetään Demokratian puolustusdialogeja, joita koordinoivat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, Sitra, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö. Tilaisuuksista koostetaan valtakunnallinen raportti valtionhallinnon ja kuntien käyttöön. Raportti julkaistaan kesäkuussa.

Ensimmäinen dialogi Taukotila-hankkeen toimesta järjestettiin 28.4. Forssan yhteislyseolla. Seuraava valtakunnallinen dialogipäivä pidetään 9.6. Valtakunnallisia osallistumismahdollisuuksia löytyy lisää Sitran sivuilta: https://www.sitra.fi/tapahtumat/tule-mukaan-demokratian-puolustusdialogeihin-28-4-ja-9-6/

Osana Taukotila-hanketta Louna-kirjastojen kaikki toimipisteet julistautuvat syrjinnästä vapaaksi alueeksi 1.8.2022 alkaen. Julistautumiseen liittyvän tiedotuskampanjan tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen Louna-kirjastoissa ja koko seutukunnalla.

Julistautumisen yhteydessä määritellään, mitä syrjimättömyys Louna-kirjastoissa tarkoittaa ja millaisin keinoin yhdenvertaisuutta edistetään. Lisäksi kirjastoissa sovitaan syrjintään puuttumisen keinoista sekä moninaisuuden huomioimisesta kirjastotiloissa ja -palveluissa.

Louna-kirjastot haastavat kuntiensa kaikki muutkin palveluyksiköt toimipisteineen julistautumaan syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Lisätietoja ja ohjeet löytyvät osoitteesta https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnastavapaa.fi.

Mukaan Louna-kirjastojen haasteeseen ovat jo ilmoittautuneet Humppilan ja Ypäjän kunnat. Myös Tammelassa asian edistäminen on työn alla. Haasteen voi ottaa vastaan lähettämällä sähköpostia oman kunnan kirjastoa johtavalle viranhaltijalle, kun omaan yksiköön on tilattu kampanjan virallinen kyltti.

Lisätietoja antavat:
Maarit Järveläinen, maarit.jarvelainen@forssa.fi
Anssi Lepistö, anssi.lepisto@humppila.fi
Kaisu Eldén, kaisu.elden@jokioinen.fi
Soili Ojanen, soili.ojanen@tammela.fi
Sini Lilja, sini.lilja@ypaja.fi