Uutiset

Koripallomuseota ei perusteta Forssaan

25.03.2022

Koripallomuseota ei perusteta Forssaan

Forssan kaupungin valtuustoaloitteen perusteella päätettiin selvittää Koripallomuseon toiminnan käynnistäminen Forssaan. Selvitykseen saatiin tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 2021. Selvitystyön perusteella päädyttiin tulokseen, että Koripallomuseolla ei ole taloudellisia edellytyksiä toimia Forssassa.

 

Selvitystyöstä vastasi Koripallomuseon toiminnanjohtaja Jari Toivonen yhdessä työryhmä kanssa, johon kuului edustajia mm. Forssan kaupunginhallituksesta, valtuustosta, virkamiehistöstä, Koripalloliitosta ja Urheilumuseosta. Selvityksen keskeiset osat olivat sijainti ja tila, taloudelliset realiteetit ja toimintakonsepti. Ryhmä kokoontui katselmuksiin ja palavereihin yhteensä neljä kertaa.

Keskeisimmiksi tilavaihtoehdoiksi nousivat niin sanottu Makasiinirakennus, Kuhalan koulu ja Kehräämön alueen vapaat tilat. Haasteena nähtiin potentiaalisen asiakaskunnan vähäisyys alueella.

Parhaaksi tilavaihtoehdoksi valikoitui makasiinirakennus, joka on vuodesta toiseen odottanut ratkaisua. Ideariihessä lisäelementteinä tarjottiin Elokuvamuseota ja elämyskeskusta. Lopullista konseptia ei lyöty lukkoon. 

Taloudelliset realiteetit kävivät työryhmälle varsin pian selväksi. Makasiinirakennuksen kunnostus lämpimäksi tilaksi ilmastointeineen maksaisi varovaisen arvion mukaan noin 2,5–4 miljoonaa euroa. Rakennuskulujen lisäksi rakennukselle arvioitiin vuotuiset käyttökustannukset vastaavanlaisista rakennuksista. Yhdessä Forssan Yrityskehitys Oy:n kanssa kartoitettiin rahoitusmahdollisuuksia EU:n tasolta ja kotimaan hankemaailmasta. Työryhmä haastatteli lisäksi julkisen ja yksityisen puolen asiantuntijoita hankkeen kannattavuudesta.

Koripallomuseon lisäksi makasiinirakennukseen suunniteltiin yhteistyötä lentopallon ja salibandyn kanssa. Ideoinnissa palloilumuseosta käytetiin työnimikettä ”Elämys-/tiedekeskus”. Keskuksessa olisi opittu urheiluaiheen kautta anatomiasta, fysiologiasta sekä yhteiskunnasta ja kävijät olisivat päässeet kokeilemaan eri lajeja teknologiaa hyödyntäen. 

- Oli erittäin mielenkiintoista olla selvityshankkeessa mukana ja työstää selvitystä osaavien ja motivoituneiden ihmisten kanssa. Hanke mallinsi todella mielenkiintoisen konseptin, vaikka emme päässeet sitä Forssassa edistämäänkään. Konsepti, kuten koko selvitystyö, on hyödynnettävissä jatkossa, kun alamme kartoittaa uusia potentiaalisia kaupunki- tai yrityskumppaneita, joilla voisi olla intressejä saada vetovoimaa ja elinvoimaa lisäävä kohde itselleen, kuvaa hankkeen selvitystyötä tehnyt Koripallomuseon toiminnanjohtaja Jari Toivonen.

- Siitä huolimatta, että hanke nyt osoittautui taloudellisesti mahdottomaksi, se oli erittäin mielenkiintoinen ja antoisa kartoitus yhteisen tahtotilan vallitessa. Maailmantilanteen totaalinen muuttuminen vaikutti tietysti myös lopputulokseen, jossa niin julkisen ja yksityisen sektorin taloudelliset panostukset, on vaikea nähdä suuntautuvan museotoimintaan, kertoo Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä.