Uutiset

Forssan kaupungin varautuminen

04.03.2022

Forssan kaupungin varautuminen

Kaupunginjohtajan terveiset 4.3.2022.

 

Ukrainassa käytävä sota ja sen aiheuttamat mahdolliset toimet ovat aiheuttaneet huolta ja kysymyksiä myös Forssassa. Suurimmat huolet ovat tällä hetkellä varmasti inhimillisiä: huoli Euroopan yleisestä turvallisuudesta ja hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden puolesta.

Forssan kaupunki toimii sille annetuissa lakisääteisissä tehtävissä, ja kaupungin palvelut toimivat tällä hetkellä normaalisti.

Forssan kaupungin tehtävä on turvata asukkaidensa palvelut. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lasten ja nuorten palveluiden toiminta. Kaupunki harjoittelee poikkeus- ja kriisitilanteen varalta toimintojensa ylläpitämistä säännöllisesti. Nämä Forssan kaupungin valmiuteen ja varautumiseen liittyvät suunnitelmat ovat osin salaisia. Siksi ne eivät ole näkyvillä esimerkiksi kaupungin verkkosivuilla. Kaupunki ja muut viranomaiset ovat varautuneet kriisi- ja poikkeustilanteisiin Forssassa.

Kuluneen viikon aikana on herännyt kysymyksiä muun muassa kaupunkien väestönsuojista. Väestönsuojia kansalaisille on lähinnä suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa. Maaseutumaisissa kaupungeissa ei yleisiä väestönsuojia ole. Mikäli tarvetta ilmenee, viranomaiset ohjaavat asukkaat oikeisiin osoitteisiin tai siirtävät asukkaat pois vaara-alueilta.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta vastaa Maahanmuuttovirasto eli Migri. Turvapaikanhakijoiden vastaanottamista ja majoittamista varten toimii vastaanottokeskusverkosto. Maahanmuuttovirasto ei ole ollut yhteydessä Forssan kaupunkiin Ukrainan sodan pakolaisten sijoittamiseksi.

Varautumisen ylläpitäminen ja harjoitteleminen ovat kaupungin arkipäivää. Muut viranomaiset, esimerkiksi pelastuslaitos ja poliisi, ovat varautumisessa kunnan kumppaneita. Lisätietoa varautumisesta löytyy pelastuslaitoksen verkkosivulta.

Jokaisen kaupunkilaisen on hyvä muistaa kotivaran merkitys ja pitää huolta oman ja läheisten arjen sujuvuudesta. Lisätietoa turvallisuusasioista ja kotivarasta löydät kaupungin verkkosivulta osoitteesta: https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/turvallisuus/ 

Sodan uhrien auttamiseksi on suositeltavinta tehdä rahalahjoituksia harkitsemallaan, luotettavaksi katsomallaan tavalla.

Viestintävälineitä seuratessa on hyvä luottaa toimitettuun mediaan sekä Forssan kaupungin ja muiden viranomaisten verkkosivuihin ja tiedotukseen.

Jari Kesäniemi, kaupunginjohtaja

Pelastuslaitoksen tiedote