Uutiset

Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset

08.02.2022

Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset

Kokous järjestettiin maanantaina 7.2.2022 klo 17.00 alkaen.

 

Esittelijä poisti esityslistalta:

Muissa asioissa hyväksyttiin etukäteen julkaistut päätösehdotukset:

Asianro Otsikko
28 Kokouksen järjestäytyminen
29 Ajankohtaiset ja konserniohjausta koskevat asiat
30 Ansiomenetyskorvauksen maksamista koskeva konserniohje
31 Forssan seudun vammaisneuvoston jäsenten valinta
32 Seudullisen työllisyydenhoidon allianssisopimuksen toteuttamista koskevaan ohjausryhmään nimettävä kaupungin edustaja
33 Museolehtorin toimen perustaminen
34 Vesihelmen vakanssien nimikemuutokset ja täyttöluvat
35 Mainostaulujen vuokraoikeuden edelleen luovutukseen annettava suostumus
36 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle maa-alueiden edelleen vuokraukseen annettava lupa
37 Gramex ry:lle vuodelta 2022 maksettavat korvaukset
38 Valtuuston kokouksessa 31.1.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
39 Kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman laatimista koskeva valtuustoaloite
40 Vieremän asuntoalueen liikennejärjestelyjen parantamista koskeva valtuustoaloite
41 Kaupungin viestintä- ja markkinointikäytäntöjen päivittämistä koskeva valtuustoaloite
42 Anonyymin rekrytoinnin käyttöönottoa koskeva valtuustoaloite
43 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
44 Ilmoitusasiat

Allianssisopimuksen toteuttamista koskevaan ohjausryhmään nimettiin 32 §:ssä kaupungin edustajaksi Suvi Aaltonen.

Kaupunginhallitus päätti ylimääräisenä asiana:

1. ottaa työllisyys- ja elinvoimalautakunnan kokouksen 2.2.2022, 7 §:ssä tehdyssä päätöksessä tarkoitetun työllisyyden edistäjien uusia yhteistiloja koskeneen asian käsiteltäväkseen

2. kumota lautakunnan päätöksen

3. palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.