Uutiset

Aluevaalit 2022

18.01.2022

Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot 1.3.2022 alkavaksi ja 31.5.2025 päättyväksi kaudeksi.

 

Aluevaalien vaalipäivä on 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022. 

Aluevaalit

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa? 

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.

Hyvinvointialueen tehtäviä:

Hyvinvointialueen tehtäviä.

Lisätietoa aluevaaleista löydät oikeusministeriön vaalisivulta: www.vaalit.fi

Kanta-Hämeen vaalisivut löydät Oma Hämeen sivulta: www.omahame.fi/aluevaalit-2022/

Vaalimainonta

Aluevaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaupungin hallinnassa tai määräämisvallassa olevilla alueilla keskiviikkona 5.1.2022. Vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa neljän päivän kuluessa vaalin toimittamisesta eli viimeistään 27.1.2022.

Vaalimainokset sijoitetaan liitteenä olevan kartan osoittamiin paikkoihin. Vaalimainokset asetetaan telineisiin ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä luettuna vasemmalta oikealle siten, että kullakin ehdokkaita asettaneella puolueella on kaksi rinnakkaista vaalimainospaikkaa. Telineen taulupaikkaan sopivan taulun (taustapahvin, esim. kovalevy) tulee olla kooltaan 80 x 120 cm.

Äänestysalueet ja -paikat Forssan kaupungissa

Äänestysalue 
Äänestyspaikka
1. Teatteritalo Teatteritalo, Torikatu 8
2. Heikka Heikan koulu, Saksankatu 23
3. Talsoila Talsoilan koulu, Talsoilankatu 34
4. Kaupungintalo Kaupungintalo, Turuntie 18
5. Kuhala Kuhalan koulu, Opintie 4
6. Kojo Koijärven koulu-päiväkoti, Pukkilantie 131
7. Tölö Tölön koulu, Pihlajakatu 9


Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 12.–18.1.2022.

Forssassa ennakkoäänestyspaikkoina ovat:

Linja-autoasema Vapaudenkatu 4
Prisma-keskus Tapulikuja 6 (Ravintolamaailmaa vastapäätä oleva tyhjä liiketila)
Citymarket Yhtiönkatu (kassoja vastapäätä oleva tyhjä liiketila)
Kaupungintalo Turuntie 18 (ala-aula)

Äänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Linja-autoasema  ke-la ja ma-ti klo 9–13, su suljettu
Kaupungintalo  ke-pe ja ma-ti klo 10–14, la-su suljettu
Citymarket  ke-pe klo 11–18, la-su klo 11–15, ma klo 11–18, ti klo 11–19
Prisma-keskus
  ke-pe klo 12–19, la-su klo 12–16, ma klo 12–19, ti klo 12–20


Laitosäänestys

Forssassa ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyt laitokset ovat Forssan sairaala, Heikanrinteen, Rimpikodon ja Tyykihovin palvelukeskukset, Attendo Retonkihovi, Esperi Hoivakoti Puuvilla, Esperi Koti Popliini, Niittyvillan asumisyksikkö ja Lamminrannan asumispalveluyksikkö.

Äänestys toimitetaan osastoilla, yhteisissä tiloissa ja tarvittaessa huoneissa. Vaalitoimikunta tiedottaa äänestysajan alussa ennakkoäänestyksen yksityiskohdista.


Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoäänestyksessä tai vaalipäivänä. Äänestykseen tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko henkilötunnus. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Siihen tarvitaan kaksi valokuvaa.


Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 ennen klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Liitteenä oleva ilmoittautumislomake palautetaan keskusvaalilautakunnalle. Sen voi postittaa tai toimittaa kaupungintalon seinässä olevaan postilaatikkoon. Lomakkeen voi hakea myös arkipäivisin 3.1.2022 alkaen klo 9–15 palvelupisteestä kaupungintalon 1. kerroksesta. Ilmoittautua voi myös puhelimitse; ilmoituksia otetaan vastaan vaalikansliassa, p. 03 4141 5275. Äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta.


Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet äänestyspaikalla 

Äänestyspaikalla toimitaan vaalivirkailijoiden ohjeiden mukaan ja huomioidaan turvavälit toisiin äänestäjiin sekä vaalivirkailijoihin. 

Koronaan sairastunut voi äänestää ulkona

 Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevat eivät saa tulla aluevaalien vaalipäivänä sunnuntaina 23.1.2022 sisään äänestyspaikalle. Tällaiset äänestäjät voivat äänestää oman äänestyspaikkansa ulkopuolella. Ulkoäänestys on suositeltavaa niillekin, joita ei ole määrätty karanteeniin tai eristykseen, mutta joilla kuitenkin on koronataudin oireita. Äänestyspaikan ulkopuolella on näkyvissä puhelinnumero, johon näiden äänestäjien tulee soittaa ja kertoa äänestämään tulostaan. Tarvittaessa äänestys keskeytetään sisätiloissa siksi ajaksi, kun vaalilautakunta ottaa päätösvaltaisessa kokoonpanossa ulkoäänestyksen vastaan. Ulkoäänestykset saadaan näin järjestymään, mutta ulos ei ole mahdollista sijoittaa pysyvää äänestyspaikkaa. 


Lautakunnan yhteystiedot ja lautakunnan pöytäkirjojen nähtävänäpito

Keskusvaalilautakunnan ja sen kanslian (keskushallinnon hallintopalvelujen) yhteystiedot:
 – käyntiosoite Kaupungintalo (2. krs), Turuntie 18
 – postiosoite PL 62, 30101 Forssa
 – puhelinvaihde (03) 41 411
 – sähköposti vaalit(at)forssa.fi
 – toimisto avoinna ma–pe klo 9–15, käynnistä pyydetään sopimaan etukäteen

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävinä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä klo 9–15 keskushallinnon hallintopalveluissa (kaupungintalon 2. krs).

Forssassa 1.12.2021

Keskusvaalilautakunta