Uutiset

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella 1.1.-30.6.2022

30.06.2022

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella 1.1.-30.6.2022

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

 

Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat: 

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut  

Forssa

Kotona odottaneet 7 pv

Ympärivuorokautisessa hoidossa odottaneet 18 pv

Humppila

Kotona odottaneet 0 pv

Ympärivuorokautisessa hoidossa odottaneet 2 pv

Jokioinen

Kotona odottaneet 9 pv

Ympärivuorokautisessa hoidossa odottaneet 18 pv

Tammela

Kotona odottaneet 32 pv

Ympärivuorokautisessa hoidossa odottaneet 18 pv

Ypäjä

Kotona odottaneet 0 pv

Ympärivuorokautisessa hoidossa odottaneet 137 pv

 

Tarpeen mukainen kotihoito on järjestetty alle 7 pv:ssä. Kotihoidon tukipalvelut on järjestetty alle 7 pv:ssä.

Palvelutarpeen arviointi on tehty alle 7 päivässä palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija (t) täyttävät myöntämiskriteerit.