Uutiset

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella 1.1.-30.6.2021

30.06.2021

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella 1.1.-30.6.2021

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

 

Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat.

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut:


Forssa 

Kotona odottaneet 13 pv

Laitospaikalla odottaneet 18 pv


Humppila

Kotona odottaneet 0 pv

Laitospaikalla odottaneet 0 pv


Jokioinen

Kotona odottaneet 29 pv

Laitospaikalla odottaneet 31 pv


Tammela

Kotona odottaneet 30 pv

Laitospaikalla odottaneet 3 pv


Ypäjä

Kotona odottaneet 35 pv

Laitospaikalla odottaneet 196 pv

 

Tarpeen mukainen kotihoito on järjestetty alle 7 pv:ssä.

Kotihoidon tukipalvelut on järjestetty alle 7 pv:ssä.

Palvelutarpeen arviointi on tehty alle 7 päivässä palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija (t) täyttävät myöntämiskriteerit.