Uutiset

Monitoimikeskusta koskenut aluerehtoreiden selvitys oikein laadittu

02.06.2021

Monitoimikeskusta koskenut aluerehtoreiden selvitys oikein laadittu

Forssan kaupungin aluerehtorit saivat kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalta 20.4.2021 tehtäväkseen selvittää monitoimikeskukseen valmistuvien opetustilojen ja erikoisluokkatilojen riittävyyttä lukuvuosina 2022-2023 ja 2023-2024.

 

Selvityksen laatineiden rehtoreiden Jari Marjamäen ja Atte Koliksen sekä sivistysjohtaja Jarmo Pynnösen mukaan opetustilat riittävät hyvin lukuvuonna 2022-2023 reilulle 500 perusopetuksen oppilaalle. Mikäli Talsoilan koulun toiminta päätettäisiin lakkauttaa vuonna 2023, voitaisiin Monikylässä järjestää opetus edellä mainittujen lisäksi myös osalle Talsoilan koulun oppilaista. Tällöin Monikylän perusopetuksen oppilasmäärä lukuvuonna 2023-2024 olisi 612 oppilasta, jolloin Monikylässä olisi kaksisarjainen alakoulu ja neljäsarjainen yläkoulu sekä 12 tai enintään 14 erityisen tuen opetusryhmää. 

Selvityksen valmistuttua julkisuudessa esitettiin väitteitä, että selvityksen laatineet aluerehtorit olisivat ottaneet kantaa kouluverkkoratkaisuun ja että selvityksestä poiketen monitoimikeskuksen tilat eivät mahdollistaisi edellä mainitun oppilasmäärän opetusta lukuvuonna 2023-2024. Molemmat väitteet ovat vääriä ja virheellisiä.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta sai 25.5.2021 pitämänsä kokouksen yhteydessä yksityiskohtaisen laskelman monitoimikeskuksen tilojen riittävyydestä. Laskelman perusteella lautakunta saattoi yksiselitteisesti todeta, että tilat mahdollistavat em. oppilasmäärän opetuksen lukuvuonna 2023-2024. Samalla laskelma osoitti aluerehtoreiden laatiman selvityksen pitäneen paikkansa. Laskelman olivat valmistelleet rehtorit Marjamäki ja Kolis sekä sivistysjohtaja Pynnönen. Laskelmassakaan ei otettu kantaa siihen, millainen kouluverkkoratkaisu valtuuston tulisi aikanaan tehdä. Lautakunnan kokoukseen osallistuneet olivat yksimielisiä siitä, että aluerehtoreiden laatiman selvityksen paikkansa pitävyys olisi tuotava esiin myös julkisesti.

Monitoimikeskuksen erityisen tuen tilat on suunniteltu ja mitoitettu lähtökohtaisesti forssalaisten lasten tarpeisiin. Forssan kaupunki on Forssan seudun kuntien kanssa sopinut voivansa ottaa sopimuksen perusteella oppilaiksi myös kuntien erityisen tuen oppilaita, mikäli luokissa on tilaa. Mikäli naapurikunnista otettavien erityisen tuen oppilaiden takia monitoimikeskukseen joudutaan muodostamaan uusia opetusryhmiä, on tulevaisuudessa rajoitettava tätä oppilaaksi ottoa tai järjestettävä osa opetuksesta muissa kaupungin koulutiloissa.