Uutiset

Forssan kaupungin uudistunut brändi lupaa: ”Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä”

22.12.2020

Forssan kaupungin uudistunut brändi lupaa: ”Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä”

Forssan kaupunki on julkaissut oman brändikäsikirjansa. Brändikäsikirja on tarkoitettu erityisesti kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille, mutta myös kaikille asukkaille. Se opastaa, kuinka Forssasta kerrotaan muille. Brändikäsikirja otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2020-2021.

 

Forssan uusi brändikäsikirja kertoo, miltä Forssan brändi näyttää ja kuulostaa. Brändikäsikirja pohjautuu Forssan kaupunkistrategian 2030 visioon ”Järkivihreä Forssa – Kestävää elinvoimaa” ja siinä kerrottuihin avoimuuden, rohkeuden ja vastuullisuuden arvoihin. Lisäksi taustatyöhön kuului forssalaisille suunnattu brändikysely, asukastyöpaja ja etätyöpajat brändityöryhmän kanssa.

Brändikyselyt räätälöitiin kohderyhmien mukaan ja järjestettiin kesällä 2020. Kyselykirjeet ja sähköiset Webropol-lomakekyselyt suunnattiin asukkaille, ikäihmisille, opiskelijoille, henkilökunnalle, valtuutetuille ja matkailijoille. Brändikyselyt keräsivät yhteensä 375 vastaajaa. Vastaajien ikäjakauma oli 11–93 vuotta.

”Forssassa asuvien, työssäkäyvien, opiskelevien ja vierailleiden vastaukset olivat brändityön tärkeintä pohjatyötä”, projektipäällikkö Marko Perho mainostoimisto Neljä Ulottuvuutta Oy:stä kertoo. ”Kyselyvastauksissa nousivat esiin kaupungin puistot, teollisuushistoria ja -miljöö. Vastaajien mielestä paikalliset saattavat pitää näitä asioita itsestäänselvyyksinä ja ulkopuolisilla ei välttämättä ole niistä tietoa.”

”Osa vastaajista totesi, että Forssalla on perusteetta huono maine”, jatkaa Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi. ”Tämä on yksi syy, miksi brändikäsikirjaa tarvitaan. Vastaajien mielestä Forssa on kaunis puistokaupunki, mikä on saanut aiheettomia ennakkoluuloja. Käsikirjan avulla määrittelemme Forssan brändin, mikä perustuu kaupungin todellisiin ominaisuuksiin ja ainutlaatuisuuteen.”

Rohkeus on yksi kaupunkistrategiaan merkityistä arvoista ja se nousi esiin brändäyksen taustatyössä. Koko Forssan kaupunki on syntynyt rohkeudesta, kun Axel Wilhelm Wahren perusti kehräämön Loimijoelle vuonna 1847. Wahrenin kaltaisille edelläkävijöille on aina ollut paikkansa Forssassa, puistokaupungissa keskellä ruuhka-Suomea.

”Forssan kaupungin brändilupaukseksi jalostui ’Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä’”, Kesäniemi sanoo. ”Se näkyy ja kuuluu sekä brändikäsikirjassa että Forssassa. Haluamme tehdä omintakeisia juttuja edelläkävijöinä. Sellaisia, joista on meille kaikille hyötyä. Ei ole toista Forssaa!”

Brändikäsikirjassa esitellään Forssan kaupungin brändilupaus, bränditarina, ydinviestit kohderyhmille, brändiattribuutit, brändipersoona, äänensävy ja hissipuhe. Brändikäsikirjan on tehnyt kaupungin brändityöryhmä kaupunginjohtaja Kesäniemen johdolla. Työ pohjautuu forssalaisten mielipiteisiin ja kokemuksiin Forssasta. Ulkopuolisena asiantuntijana brändityössä on ollut Mainostoimisto Neljä Ulottuvuutta Oy.

Brändikäsikirja on nähtävissä kaupungintalolla ja täällä.