Uutiset

Forssan kaupunki edellä energiansäästötavoitettaan!

15.05.2020

Forssan kaupunki edellä energiansäästötavoitettaan!

Energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat sitoutuvat pienentämään energiankulutustaan 7,5 % (2551 MWh) vuoteen 2025 mennessä.

 

Välitavoitteena on 4 % (1360 MWh) energiansäästö vuoteen 2020 mennessä. Forssassa saavutettu säästö vuoden 2019 loppuun oli 5,2 %, joten Forssan kaupunki on edellä säästötavoitetta. 7,5 % säästötavoitteeseen vuoteen 2025 loppuun mennessä on matkaa vielä 776 MWh, joka vastaa noin 40 omakotitalon vuosittaista energiankulutusta.

Vuoden 2019 säästötoimenpiteet olivat: kaupungintalon ilmanvaihtoremontin 2. vaihe, katuvalaistuksen LED valaistusuusinnat, Feeniksin LED valaistusuusinta ja Keskuskoulun LED valaistusuusinta.

Energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi Forssan kaupunki sitoutuu, kun se on teknisesti ja taloudellisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista:

• Energiatehokkuustoimien suunnitteluun, selvittämiseen ja toteuttamiseen
• Henkilökunnan kolutukseen ja energiatehokkuusasioiden viestintään
• Forssa pyrkii uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
 • Forssa raportoi vuosittain edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista.

Energiatehokkuussopimuksen tavoitteet ovat tiukat, mutta niihin on mahdollista päästä järjestelmällisellä energiatehokkuustoiminnan organisoinnilla ja hyvän toimintasuunnitelman laatimisella ja sen noudattamisella.