Uutiset

Kaikille esiopetuksen, perusopetuksen 1-3 vuosiluokan oppilaille oikeus lähiopetukseen

20.03.2020

Kaikille esiopetuksen, perusopetuksen 1-3 vuosiluokan oppilaille oikeus lähiopetukseen

Valtioneuvosto on tänään antanut uuden valtioneuvoston asetuksen, jolla muutetaan rajoitusasetuksen 3 §:ää. Muutoksen perusteella kaikilla esiopetuksen, perusopetuksen 1-3 vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat mukaan lukien, on oikeus lähiopetukseen.

 

Muutosasetus tulee voimaan 23.3.2020.

Lisätietoja Forssassa antavat koulujen rehtorit.