aA
 
 
aA
 

Uutiset

puisto88.jpg
 
 

Uutiset

Europarlamenttivaalit

29.04.2019

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9-20. Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan 15.-21.5.2019

 

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9–20.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on, heti sen saavuttua kaupungille, nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalon pääoven vieressä.

Äänestysalueet ja -paikat Forssan kaupungissa

Äänestysalue Äänestyspaikka

1. Teatteritalo Teatteritalo, Torikatu 8
2. Heikka Heikan koulu, Saksankatu 23
3. Talsoila Talsoilan koulu, Talsoilankatu 34
4. Kaupungintalo Kaupungintalo, Turuntie 18
5. Kuhala Kuhalan koulu, Opintie 4
6. Kojo Koijärven koulu-päiväkoti, Pukkilantie 131
7. Tölö Tölön koulu, Pihlajakatu 9

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 15. - 21.5.2019. Forssassa äänestyspaikkoina ovat:

Citymarket, Kutomonkuja 1
Äänestysaika on ke–pe klo 11–18, la klo 10–16, su klo 12–16 ja ma–ti klo 11–18

Kartanokeskus, Kartanonkatu 11
Äänestysaika on ke–pe klo 10–17, la klo 10–16, su klo 12–16 ja ma–ti klo 10–17

Prisma-keskus, Tapulikuja 6
Äänestysaika on ke–pe klo 12–19, la klo 10–16, su klo 12–16 ja ma–ti klo 12–19

Kaupungintalo, Turuntie 18
Äänestysaika on ke–pe klo 10–16, la–su klo 12–16, ja ma–ti klo 10–16

Laitosäänestys

Forssassa ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyt laitokset ovat Forssan sairaala, Heikanrinteen ja Tyykihovin palvelukeskukset, Palvelutalo Rimpikoto, Attendo Retonkihovi, Hoivakoti Puuvilla, Niittyvillan asumisyksikkö ja Lamminrannan asumispalveluyksikkö.

Äänestys toimitetaan osastoilla, yhteisissä tiloissa ja tarvittaessa huoneissa. Vaalitoimikunta tiedottaa äänestysajan alussa ennakkoäänestyksen yksityiskohdista.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoäänestyksessä tai vaalipäivänä. Äänestykseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko henkilötunnus. Myös ajokortti ja kuvallinen kela-kortti kelpaavat. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Siihen tarvitaan valokuva.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu kotiäänestykseen oikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan äänestäjän on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 14.5.2019 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.

Ilmoittautumislomakkeita saa palvelupisteestä kaupungintalon 1. kerroksesta. Lomake on palautettava keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautua voi myös puhelimitse; ilmoituksia otetaan vastaan keskushallinnon hallintopalveluissa, p. 41 411. Äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta.

Vaalimainonta

Vaalimainokset voi asettaa paikoillaan oleviin telineisiin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 8.5.2019 alkaen. Asemakaava-alueella, kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevilla alueilla mainostaminen tapahtuu ainoastaan kaupungin asettamissa vaalimainostelineissä.

Mainostelineiden sijainnit on esitetty karttaliitteessä. Asemakaava-alueella on neljä telinepaikkakohdetta sekä yksi Koijärvellä ja Matkussa. Kohteessa 3 oleva on kaksipuoleinen. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle mainostelinekohteessa on yksi paikka. Mainokset sijoitetaan tauluun ehdokaslistan mukaisessa järjestyksessä tieltä katsottuna vasemmalta oikealle. Kaksipuoleisessa telineessä mainokset ovat vastatusten. Telineen taulupaikkaan sopivan taulun (taustapahvin esim. kovalevy) koko tulee olla 80x120 cm.

Vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa neljän päivän kuluessa vaalien toimittamisesta.

Lautakunnan yhteystiedot ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Keskusvaalilautakunnan ja sen kanslian (hallintopalvelujen) yhteystiedot:
– käyntiosoite Kaupungintalo (2. krs), Turuntie 18
– postiosoite PL 62, 30101 Forssa
– puhelinvaihde 03 41 411
– faksi 03 4226 583
– sähköposti vaalit@forssa.fi
– toimisto avoinna ma klo 9–16, ti–pe klo 9–15

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä klo 9–15 keskushallinnon hallintopalveluissa (kaupungintalon 2. krs).

Forssassa 26.4.2019

Keskusvaalilautakunta