aA
 
 
aA
 

Uutiset

puisto88.jpg
 
 

Uutiset

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus: Forssa sijoittui toiseksi käyttäjätyytyväisyydessä

28.03.2019

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus: Forssa sijoittui toiseksi käyttäjätyytyväisyydessä

Suomen OnlineTutkimus Oy:n toteutti 12 kunnan internet-sivujen käyttäjätutkimuksen. Kyselyyn otti osaa yhteensä 8936 vastaajaa.

 

Järjestyksessään kahdeksastoista Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin ajalla 4.7.2018 - 8.3.2019, jolloin kyselyyn otti osaa 12 kunnan (Forssa, Hamina, Helsinki, Iisalmi, Kauhajoki, Kittilä, Lappeenranta, Tampere, Tornio, Tuusula, Ylöjärvi, Äänekoski) kuntasivustoilla yhteensä 8936 vastaajaa. 71% vastaajista osallistui kyselyyn oman kuntansa verkkosivuston välityksellä, ja 29% itselleen vieraan paikkakunnan sivustolla.

Kolme korkeinta käyttäjätyytyväisyysindeksiä saanutta kuntaa olivat (asteikko 1-5): Äänekoski 3,65, Forssa 3,63 ja Iisalmi 3,63.

Forssan kaupungin internet-sivujen käyttäjätutkimuksen yhteenveto

Forssan kaupungin internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin 3.9.2018 - 27.2.2019, jolloin kyselyyn vastasi 490 vastaajaa. Vastaajista 55% oli kaupungin asukkaita ja 45% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 67% ja miehiä 33%. Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä 46-55- (23%), 56-65- (22%),36-45- (20%), yli 65- (13%), sekä 26-35-vuotiaat (13%), sekä 19-25-vuotiaat (4%). Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (27%), eläkeläisiä (22%), toimihenkilöitä (13%) sekä ylempiä toimihenkilöitä (10%).

Kaikista vastaajista 3% käy Forssan kaupungin internet-sivuilla päivittäin, 15% viikoittain, 21% kuukausittain, 49% satunnaisesti ja 12% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 39% tuli sivuille hakupalvelun kautta, 37% tuli vanhasta muistista, 9% tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta ja 4% tuli sivuille sattumalta.

Eniten vastaajat hakijat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (30%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (23%), tapahtumakalenteria (18%), yhteystietoja (16%), kulttuuriin liittyvää tietoa (14%) sekä esityslistoja/pöytäkirjoja ja päätöksiä (12%).  Vastaajista 79% oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 12% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 9% ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Kuntapalveluihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34%), terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (27%), kirjaston kanssa (26%) sekä koulujen /opistojen ja oppilaitosten kanssa (25%).

Vastaajien mielipiteitä  forssa.fi-sivuista

Kaikkien vastaajien Forssan internet-sivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,85.

Vastaajat olivat kaupungin internet-sivuista sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sivuston sivut toimivat ongelmitta ja että sivusto säästää aikaa ja vaivaa . Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei erityisemmin erotu edukseen, että sivustolla olevan tiedon löytymisessä voi joskus olla vaikeuksia ja että sivustolla olevaa tietomäärää voisi vielä kasvattaa. Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,63 (asteikko 1-5).

Kaikkia vastaajien antamia mielipiteitä, toiveita, kommentteja ja kehitysehdotuksia tullaan käyttämään forssa.fi-sivujen kehitystyössä.

Suomen Online Tutkimus Oy:n Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2018 Kuntien yhteenvetoraportti