aA
Sisältöön »
 
 
aA
 

Uutiset

puisto88.jpg
 
 

Uutiset

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella 1.7.-31.12.2018

11.01.2019

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella 1.7.-31.12.2018

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

 

Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat:

Kiireellinen kotihoito on järjestetty välittömästi tarpeen niin vaatiessa.

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija (t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun  päätökset on tehty alle 14 pv kuluessa hakemuksesta.

Lisätietoja: 

Marjatta Palojärvi, 
Palveluohjauksen päällikkö
03-41916545, marjatta.palojarvi@fshky.fi