aA
 
 
aA
 

Uutiset

puisto88.jpg
 
 

Uutiset

Pärjäävä Forssa - talouden tasapainottamisohjelma

15.11.2018

Pärjäävä Forssa - talouden tasapainottamisohjelma

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pärjäävä Forssa - talouden tasapainottamisohjelman 12.11.2018. Ohjelma on tehty vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman laadinnan kanssa rinnan.

 

Palvelutarpeiden muutokseen ja talouden haasteisiin vastaamiseksi on kaupungilla ollut käynnissä talouden sopeuttamiseen ja tuottavuuden parantamiseen keskittyvä Pärjäävä Forssa-prosessi. Prosessi on ollut osa vuoden 2019 talousarviovalmistelua. Kaupungin talous on pidetty tasapainossa kaupunkistrategian terve talous-tavoitteen mukaisesti.

Valtuuston linjauksen mukaisesti Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamisohjelma on laadittu vuosille 2019 - 2021. Talouden tasapainottamisohjelma sisältää tasapainottamistarpeen määrittelyn vuosille 2019 - 2021, tasapainottamistoimenpiteet vuosittain sekä henkilöstösuunnitelman. Talouden tasapainottamisohjelma laadittiin toimialoittain.

Pärjäävä Forssa - talouden tasapainottamisohjelma