aA
 
 
aA
 

Uutiset

puisto88.jpg
 
 

Uutiset

PÄRJÄÄVÄ FORSSA

11.10.2018

PÄRJÄÄVÄ FORSSA

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen monitoimikeskuksen rakentamisesta. Sen suunnittelu käynnistyy marraskuussa 2018. Oppilasmääräennusteet pienenevät ja vaikuttavat tulevaisuuden suunnitteluun. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle esitetään kokouksessa 10.10.2018, että vaihtoehtoisen yhden yläkoulun mallin edut ja haitat sekä saavutettavat kustannussäästöt selvitetään vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Tiedote 9.10.2018   (julkaisuvapaa 11.10.2018)


Kaupunginvaltuuston päätös 11.6.2018

Forssan kaupungin valtuusto on kokouksessaan 11.6.2018 (§ 29) tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toimintojen kokoamisen nämä toiminnot sekä liikuntasalin käsittävään Tölön koulun viereiselle tyhjälle tontille rakennettavaan monitoimikeskukseen.

Monitoimikeskuksen (=Monikylä) suunnittelu käynnistyy marraskuussa 2018 ja tavoitteena on, että Monikylä otetaan käyttöön vuonna 2022.

Muut kouluverkon koulut ovat tällöin vuonna 2022 Keskuskoulu, Heikka, Vieremä, Talsoila ja Koijärvi. Varhaiskasvatuksen yksikköjä vuonna 2022 ovat puolestaan Koijärven koulu-päiväkoti, Päiväkoti Augustina, Päiväkoti Axel Wahren ja Pihakoivun Päiväkoti.

Oppilasmäärä pienenee odotettua enemmän

Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalla on päivitetty viimeisimmät oppilasennusteet. Vuonna 2018 Forssassa syntyy vain 102 lasta. Lasten määrä vähenee tulevaisuudessa voimakkaasti. Forssan kaupungin perusopetuksessa on oppilaita vuonna 2019 yhteensä 1491.

Vuonna 2022 oppilasmäärä on 1381 (sis. Tölön erityiskoulun vieraskuntalaiset 45). Vuonna 2026 oppilasmäärä perusopetuksessa on enää 1200 (sis. Tölön erityiskoulun vieraskuntalaiset 45).

Kouluverkkoa pitää karsia

Lapsimäärän vähentyminen aiheuttaa vääjäämättä sen tilanteen, että 2020 -luvulla alakoulun lapsia ei riitä kaikkiin nykyisiin alakouluihin, eikä kahden yläkoulun ylläpitäminen ole vuoden 2026 jälkeen taloudellisesti mahdollista. Palvelutarpeen vähentyessä varhaiskasvatuksen palvelujen osalta tarkastellaan ensimmäisenä Päiväkoti Axel Wahrenin 2-5 –vuotiaiden palvelujen järjestämistä.

Kahden yläkoulun kouluverkko vuoteen 2026

Kaupunginvaltuuston 11.6.2018 tekemän päätöksen mukaan kouluverkko on vuonna 2022 sellainen, että yhtenäiskouluja on kaksi ja muita peruskouluja neljä.   Oppilasmäärän raju väheneminen aiheuttaa sen, että yläkoulut on yhdistettävä viimeistään 2026 ja Talsoilan tai Vieremän koulun lakkauttamiseen on varauduttava ennen vuotta 2025 (sivistysviraston kanta on, että lakkautettava koulu voisi olla Talsoila).

Kouluverkko 2022–2026

Kouluverkko 2026–

Monikylä 1–9 + erityiskoulu

Monikylä 1–9 + erityiskoulu

Keskuskoulu 1–9

Keskuskoulu 1–6

Heikka 1–6

Heikka 1–6

Talsoila 1–6

Vieremä 1–6

Vieremä 1–6

Koijärvi 1–6

Koijärvi 1–6

Yhden yläkoulun kouluverkko jo vuonna 2022

Oppilasmäärän vähenemisestä johtuen sekä talouden tasapainottamiseen liittyen olisi kouluverkkoa mahdollista järjestää jo etupainotteisesti siten, että tarvittavat muutokset selvitetään ja päätetään jo ennen vuotta 2022.  Vaihtoehtoinen suunnitelma olisi seuraava:

Monitoimikeskuksesta suunnitellaan kolmisarjainen alakoulu, johon tulevat Kuhalan ja Tölön alakoulujen oppilaat  sekä osa Talsoilan ja Keskuskoulun oppilaista. Keskuskouluun tulisivat 2022 kaikki vuosiluokkien 7–9 oppilaat. Talsoilan tai Vieremän koulu voitaisiin tällöin lakkauttaa heti vuonna 2022 tai viimeistään 2023.

Vaihtoehtoinen kouluverkko 2022–

Monitoimikeskus 1–6 + erityiskoulu (460 + 45)

Keskuskoulu 7–9  (514)

Heikka 1–6 (165)

Vieremä 1–6 (127)

Koijärvi 1–6 (60)

Tämä tarkoittaa sitä, että Monikylä suunnitellaan päiväkodiksi, alakouluksi ja erityiskouluksi.  Huomattavaa on, että monitoimikeskuksen rakentaminen alakouluksi ja erityiskouluksi on merkittävästi edullisempaa kuin yläkoulun rakentaminen, muun muassa erikoisvarustelua tarvitsevia oppiympäristöjä tarvitaan vähemmän.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle esitetään kokouksessa 10.10.2018, että vaihtoehtoisen yhden yläkoulun mallin edut ja haitat sekä saavutettavat kustannussäästöt selvitetään vuoden 2018 loppuun mennessä.


Forssassa 9.10.2018

Jarmo Pynnönen
sivistysjohtaja
puh. 050 5965 155
s-posti: jarmo.pynnonen(at)forssa.fi