Uutiset

”Forssan mallille” Euroopan laajuista kunniaa

07.12.2018

”Forssan mallille” Euroopan laajuista kunniaa

Hämeen poliisi on voittanut Euroopan rikoksentorjuntakilpailun ECPA:n järjestämän kilpailun ”Forssan mallilla”, jossa väestöryhmien välisiä konflikteja puretaan yhteisösovittelun keinoin.

 

Vastaanottokeskuksen asukkaiden ja paikallisten nuorten ristiriitoja ratkomaan Forssassa kehitetty yhteisösovittelun malli on voittanut Euroopan rikoksentorjuntakilpailun. European Crime Prevention Networkin eli ECPN:n järjestämän kilpailun voittaja julkistettiin myöhään itsenäisyyspäivän iltana Itävallan Wienissä.

Alla EUCPN:n twitter-tilin kuvakaappaus, jossa Suomea edustamassa vasemmalla vanhempi rikoskonstaapeli Jukka Kastikainen ja Naapuruussovittelun keskuksesta Hanna Vuorinen.

Suomea edustamassa vasemmalla vanhempi rikoskonstaapeli Jukka Kastikainen ja Naapuruussovittelun keskuksesta Hanna Vuorinen

Malli perustuu Forssan kaupungin perustamaan poikkihallinnolliseen moniammatillisen verkostotiimin nopean reaktion toimenpiteisiin.

Yhteisösovittelu oli Forssan kaupungin vastaus väkivaltaisiin yhteenottoihin paikallisten nuorten sekä vastaanottokeskusten asukkaiden välillä syksyllä 2016. Kaupungin toimesta perustettiin moniammatillinen verkostotiimi ratkomaan tilannetta. Tiimissä oli edustettuna kaupungin, vastaanottokeskuksen, Poliisin, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, koulujen ja Naapuruussovittelun keskuksen edustajat. Tiimin tarkoituksena oli koordinoida tilannetta ja tiedottaa asiaan liittyvistä toimenpiteistä, viestiä ulospäin sekä sisäisesti muuttuvista tilannetiedoista sekä mahdollistaa tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen.

Sovittelu tuotti tulosta: väkivalta loppui ja tilanne rauhoittui. Raati arvosti sitä, että hankkeen vaikutus kohdistui osallisten lisäksi laajemminkin kaupungin asukkaisiin ja otti heidät mukaan paikallisen ongelman ratkaisuun.

Rikoksentorjunnallisten elementtien lisäksi Forssan malli sisältää mahdollisuuksia hyvien väestösuhteiden edistämiseen. Se myös edistää kansallisen rikoksentorjuntaohjelman suositusten toteuttamista. Voitokkaassa kilpailulomakkeessa korostettiin poliisin ja Naapuruussovittelukeskuksen toimia ns. "jalkatyössä" ja tuotiin esille Forssan kaupungin koolle kutsuman moniammatillisen työryhmän roolia ja yhteistyötä konfliktien ratkaisemiseksi ja yleisen turvallisuuden palauttamiseksi.

Hämeen poliisin edustajana moniammatillisessa verkostotiimissä toimi vanhempi rikoskonstaapeli Jukka Kastikainen, joka toteaa tehdystä yhteistyöstä ja mallista: ”Poliisin näkökulmasta Forssan malli on hyvä ja toimiva yhteistyömalli poliisin, kunnallisen moniammatillisen työryhmän ja ammattisovitettelijoiden kanssa”.

Forssa malli voitti rikoksentorjuntakilpailunKuvalähde: https://rikoksentorjunta.fi/artikkeli/-/asset_publisher/forssan-yhteisosovittelun-malli-voitti-rikoksentorjuntakilpailun 

Forssan malliin liittyi myös nuorten tekemä video-projekti " May the Forssa be with you".

Taustaa:

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää vuosittain kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, johon etsitään suomalaisia rikoksentorjuntaan keskittyviä hankkeita. Tänä vuonna kilpailun teemana on poliisin laaja-alainen yhteistyö paikallistasolla. Kilpailun teeman valitsee Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) järjestävä maa ja kansalliset voittajahankkeet edustavat omaa maataan loppuvuodesta järjestettävässä ECPA-kilpailussa.

Suomen kilpailun voittajan valitsee syyskuussa rikoksentorjuntaneuvoston kokoama riippumaton raati. Euroopan rikoksentorjuntakilpailun järjestää Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN). Sen asettama tuomaristo valitsee voittajan, joka saa palkintona 10 000 euroa, ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet kilpailuehdotukset saavat kunniamaininnan lisäksi 5 000 euroa. Palkinnot luovutetaan Itävallassa pidettävässä rikoksentorjuntakonferenssissa 5.–6.12.2018.

Lisätietoa kilpailusta: https://rikoksentorjunta.fi/rikoksentorjuntakilpailu

Rikoksentorjuntaneuvoston tiedote: https://rikoksentorjunta.fi/artikkeli/-/asset_publisher/forssan-yhteisosovittelun-malli-voitti-rikoksentorjuntakilpailun