aA
 
 
aA
 

Uutiset

 
 

Uutiset

Presidentin vaali

02.01.2018

Presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9–20. Mahdollinen toinen vaali toimitetaan 11.2.2018 klo 9–20.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on, heti sen saavuttua kaupungille, nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalon pääoven vieressä.

 

Äänestysalueet ja -paikat Forssan kaupungissa

Äänestysalue                          Äänestyspaikka

1. Teatteritalo                          Teatteritalo, Torikatu 8

2. Heikka                                    Heikan koulu, Saksankatu 23

3. Talsoila                                   Talsoilan koulu, Talsoilankatu 34

4. Kaupungintalo                  Kaupungintalo, Turuntie 18

5. Kuhala                                    Kuhalan koulu, Opintie 4

6. Kojo                                         Koijärven koulu-päiväkoti, Pukkilantie 131

7. Tölö                                          Tölön koulu, Pihlajakatu 9

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 17.–23.1.2018 ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2018. Forssassa äänestyspaikkoina ovat:

Äänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Äänestyspaikkapalvelu löytyy osoitteesta www.aanestyspaikat.fi. Sieltä voi tarkistaa oman äänestyspaikan.

Laitosäänestys

Forssassa ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyt laitokset ovat Forssan sairaala, Heikanrinteen ja Tyykihovin palvelukeskukset, Palvelutalo Rimpikoto, Attendo Retonkihovi, Esperi Hoivakoti Pumpuli, Niittyvillan asumisyksikkö ja Lamminrannan asumispalveluyksikkö.

Äänestys toimitetaan osastoilla, yhteisissä tiloissa ja tarvittaessa huoneissa. Vaalitoimikunta tiedottaa äänestysajan alussa ennakkoäänestyksen yksityiskohdista.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoäänestyksessä tai vaalipäivänä. Äänestykseen tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko henkilötunnus. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Siihen tarvitaan valokuva.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan äänestäjän on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 16.1.2018 klo 16. Samalla äänestäjä ilmoittautuu automaattisesti myös toisen vaalin kotiäänestykseen. Jos äänestäjä ei halua osallistua toisen vaalin kotiäänestykseen, hänen on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Toisen vaalin kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös erikseen viimeistään 30.1.2018 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.

Ilmoittautumislomakkeita saa palvelupisteestä kaupungintalon 1. kerroksesta. Lomake on palautettava keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautua voi myös puhelimitse; ilmoituksia otetaan vastaan keskushallinnon hallintopalveluissa, p. 41 411. Äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta.

Vaalimainonta

Vaalimainokset voi asettaa paikoillaan oleviin telineisiin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 10.1.2018 alkaen. Asemakaava-alueella, kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevilla alueilla mainostaminen tapahtuu ainoastaan kaupungin asettamissa vaalimainostelineissä.

Mainostelineiden sijainnit on esitetty karttaliitteessä. Asemakaava-alueella on neljä telinepaikkakohdetta sekä yksi Koijärvellä ja Matkussa. Kohteessa 3 oleva on kaksipuoleinen. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle mainostelinekohteessa on yksi paikka. Mainokset sijoitetaan tauluun ehdokaslistan mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle.  Telineen taulupaikkaan sopivan taulun (taustapahvin esim. kovalevy) koko tulee olla 80x120 cm.

 Vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa neljän päivän kuluessa vaalien toimittamisesta.

Lautakunnan yhteystiedot ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Keskusvaalilautakunnan ja sen kanslian (hallintopalvelujen) yhteystiedot:

– käyntiosoite Kaupungintalo (2. krs), Turuntie 18
– postiosoite PL 62, 30101 Forssa
– puhelinvaihde 03 41 411
– faksi 03 4226 583
– sähköposti vaalit@forssa.fi
– toimisto avoinna ma klo 9–16, ti–pe klo 9–15

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä klo 9–15 keskushallinnon hallintopalveluissa (kaupungintalon 2. krs).

           Forssassa 22.11.2017

           Keskusvaalilautakunta