aA
 
 
aA
 

Uutiset

puisto88.jpg
 
 

Uutiset

Forssan kaupungin vuoden 2019 talousarvio

05.12.2018

Forssan kaupungin vuoden 2019 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2019 talousarvio esiteltiin tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 5.12.2018.

 

Mediatiedote - julkaisuvapaa 5.12.2018 klo 18.00


KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi Forssan kaupunginjohtajan virassa lähenee päätöstään. Voin todeta, että lukuisten tapaamisten ja tapahtumien kautta Kanta-Häme kuntineen sekä ihmisineen alkaa tuntua tutulta. En voi yhtyä siihen, että ”Hämeessä oltaisiin hitaita”, välillä on toimittu todella rivakasti. Tärkeintä päätöksenteossa on se, että se perustuu hyvään valmisteluun, maali on selvä ja kaikilla toimijoilla on yhteinen tilannekuva.

Sote- ja maakuntauudistusta on kuluvan vuoden aikana tehty kiivaasti. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin taas siltä, että aika loppuu kesken. Odotamme mitä perustuslakivaliokunta sanoo valinnanvapauslain viimeisimmästä versiosta. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että näin suuria kaikkia koskevia muutoksia peruspalveluissa tulisi valmistella parlamentaarisesti. Hyvään politiikantekoon kuuluu kyky tehdä kompromisseja. Se, että maanlaajuiset uudistukset eivät ole edenneet suunnitellusti, näkyy myös Kanta-Hämeessä. Kunnat ovat joutuneet miettimään omia suuntautumisiaan uusista lähtökohdista. Kanta-Hämeen menestymisen kannalta on keskeistä, että löydämme yhteisen tahdon ja tavan toimia kolmen seutukunnan kokonaisuutena.

Talousarviovuoteen ja taloussuunnittelukauteen eli vuosiin 2019 - 2021 osuu monia toimintaympäristöön liittyviä muutoksia ja epävarmuuksia, joilla on oleellista vaikutusta kuntien ja myös Forssan kaupungin talouteen. Kuluvana vuonna tehty päätös koskien Monitoimikeskuksen rakentamista antaa meille kuitenkin kyvyn vastata osaan tulevista haasteista. Niin Forssan kaupunkiseutukunnan kuin Kanta-Hämeenkin väkiluku jatkaa laskuaan, se tulee vaikuttamaan palveluratkaisuihimme.

Uusiin haasteisiin on lähdetty etsimään uusia ratkaisuja. Kaupunkiseudun elinvoiman kasvattamiseksi aloitettu imago- ja elinvoimaselvitys tuotti tuloksekseen tusinan Forzan seudun elinvoimatekoa. Tiivistäen voisi sanoa, että parempi huominen edellyttää yhdessä tekemistä. Työstä on valittu kolme kovaa kärkihanketta (työ, koulutus ja brändi), joita nyt lähdemme yhdessä viemään eteenpäin. Toivon, että seudullinen yhteistyö löytää jatkossa oikeat toimintamallit niin, että kaikki seutukunnan kunnat voisivat keskittyä omien vahvuuksiensa kehittämiseen.

Kaupungin vuoden 2019 talousarvio on tasapainossa. Valtuuston asettama raami oli tiukka ja vaati kaikilta toimialoilta asioiden perinpohjaista miettimistä. Prosessia varten perustettiin Pärjäävä Forssa – ryhmä, joka koostui virkamiehistä. Ohjausryhmänä toimi kaupunginhallitus. Ryhmässä ymmärrettiin, että tavoitteen saavuttaminen vaatii muutoksia toimintatapoihin ja rakenteisiin.

Olen ylpeä saavutetusta tuloksesta ja siitä, miten luottamushenkilöorganisaatio on siihen sitoutunut. Muutos on mahdollisuus ja se tulee jatkumaan koko suunnittelukauden. Toimintamenot ovat 121,4 miljoonaa euroa ja toimintatulot 26,3 miljoonaa euroa. Vuosikate on 7 miljoonaa euroa eli 413 euroa/asukas. Talousarvio on ylijäämäinen 0,7 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä nousee maltillisesti ja on vuoden 2019 lopussa 2.100 euroa eli selvästi alle maan keskiarvojen. Hyvä näin, koska investoinnit kasvavat  ja lainaakin tullaan tarvitsemaan.

Kaupungin tehtävänä on tuottaa palveluja. Tarvitsemme myös uusia ja innovatiivisia avauksia. Tänä vuonna sellainen on ollut mm. yhteistyö HAMKin ja Edunationin kanssa. Tarkoituksena on saada HAMKin Forssan yksikköön ulkomaalaisia opiskelijoita, joista voisi myöhemmin tulla yrittäjiä ja työntekijöitä alueen yrityksiin.

Meidän on jatkuvasti mietittävä omia prosesseja ja pystyttävä vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Näin pystymme turvaamaan palvelut. Tähän palvelutehtävään tarvitsemme hyvän ja motivoituneen henkilöstön. Päätökset tehdään yhdessä luottamushenkilöorganisaation kanssa. Virkamiesten tehtävänä on edelleenkin valmistelu ja täytäntöönpano ja luottamushenkilöiden tehtävänä on päättää. Pidetään huolta kaupungistamme yhdessä ja yhteen hiileen puhaltamalla. Tämä talousarvio antaa siihen hyvät lähtökuopat.

27.11.2018

Jari Kesäniemi
Kaupunginjohtaja


Lisätietoja:

- kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi puh. (03) 4141 5260, 050 564 0001, sähköposti:
jari.kesaniemi@forssa.fi

- talousjohtaja Leena Järvenpää, puh (03) 4141 5210, 050 564 0006 sähköposti:
leena.jarvenpaa@forssa.fi


LIITE: Talousarvio powerpoint-esitys kuvin