aA
 
 
aA
 

Uutiset

 
 

Uutiset

Forssan kaupungin vuoden 2018 talousarvio

07.12.2017

Forssan kaupungin vuoden 2018 talousarvio

Talousarviovuoteen ja taloussuunnittelukauteen eli vuosiin 2018 - 2020 osuu monia toimintaympäristöön liittyviä muutoksia ja epävarmuuksia, joilla on oleellista vaikutusta kuntien ja myös Forssan kaupungin talouteen.

 

Uusi vuosi – jotain uutta ja jotakin vanhaa. Sain aloittaa kaupunginjohtajan virassa 1.3.2017.  Siirtyminen Varsinais-Suomesta Kanta-Hämeeseen on sujunut mukavasti. Olen kokenut itseni tervetulleeksi. Tässä auttoi valtuustolta saatu vahva yksimielinen mandaatti. Oman erityiskiitoksen haluan sanoa heti alussa Forssassa toimivalle erinomaisen ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle henkilökunnalle. Ilman Teidän tukeanne ensimmäinen vuoteni olisi ollut hyvin erinäköinen.

Talousarviovuoteen ja taloussuunnittelukauteen eli vuosiin 2018 - 2020 osuu monia toimintaympäristöön liittyviä muutoksia ja epävarmuuksia, joilla on oleellista vaikutusta kuntien ja myös Forssan kaupungin talouteen. Tällä hetkellä ei esimerkiksi tiedetä minkälaisen työmarkkinaratkaisun kuntapuolen neuvottelijat saavat aikaan. Kilpailukykysopimus, joka kevensi kuntatyönantajan toimintamenoja, on luonut selkeän paineen palkankorotuksille. Vuoden 2017 aikana kaupungissa ei tehty suuria investointeja. Suuri kaupungin talouteen vaikuttava kouluratkaisu siirtyi tulevalle toimintakaudelle. Valmistelun jälkeen on päätettävä lähdetäänkö saneeraamaan vanhoja kiinteistöjä vai rakennetaanko uusi monitoimikeskus. Tehtyjen selvitysten mukaan molempien ratkaisujen hintalappu olisi noin 20 miljoonaa euroa.

Kaupungin palvelut ovat tällä hetkellä hyvät ja kaupunkilaiset ovat niihin tyytyväisiä. Näin kertoo Kuntapalvelututkimus. Kaupunki voi olla ylpeä hyvistä palveluistaan. Erityisesti haluan nostaa esille kaupungin niin ulko- kuin sisäliikuntapaikatkin. Hyvät palvelut eivät kuitenkaan vedä asukkaita toivotulla tavalla. Väkiluvun väheneminen niin meillä kuin koko Kanta-Hämeessäkin on yksi suurimmista ongelmistamme tällä hetkellä. Vuonna 2017 Kanta-Hämeen maakunta tullee menettämään noin 1200 asukasta. Pitkään nousussa ollut työttömyysaste on kääntynyt maltilliseen laskuun. Suunta on oikea, mutta paljon on vielä töitä tehtävänä. Erityisiä panostuksia on löydettävä koulutukseen. Koulutus on avain ammattiin ja menestymiseen tulevaisuudessa.

Kaupungin ja seudun elinvoiman kasvattamiseksi aloitettiin marraskuussa Imago ja elinvoimaselvitys. Selvitystyö valmistuu kevään 2018 aikana ja antaa toivottavasti konkreettisia välineitä elinvoiman kasvattamiseen. Tätä työtä tukee se, että kaupungin strategia tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana juuri elinvoimaosuuden osalta. Elinvoiman kasvattaminen on keskeinen haaste tulevina toimintavuosina. Paras tapa muuttaa tulevaa on tehdä se itse. Odottamisen aika on ohi.

Vuosi 2017 on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Forssalle se on myös LastenForssa -juhlavuosi. Vuoden kruunaa kaupungin joulukuussa saama Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus. Juhlavuosi on pitänyt sisällään paljon eri tilaisuuksia. Haluan kiittää tapahtumia valmistelleita henkilöitä. Pääsääntöisesti valmistelut on tehty oman työn ohessa.

Maakunta- ja soteuudistus ovat kuluvan vuoden aikana tulleet siihen pisteeseen, että lausunnot valinnanvapauslaista on annettava 15.12.2017 mennessä. Mielenkiinnolla odotan palautteiden käsittelyä heti presidentin vaalien jälkeen helmikuussa 2018. Aika kauas ollaan tultu siitä mikä oli sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite. Ongelmana oli pääsy perusterveydenhoitoon ja lääkärin kohtaaminen kohtuullisessa ajassa.

Terveydenhuoltolain myötä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä tapahtuu suuria muutoksia vuonna 2018. Nämä muutokset koskettavat meitä kaikkia. Lain asettamat vaatimukset ovat vaikeasti perusteltavissa. Hyvin toiminut ja valtakunnallista julkisuutta saanut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen integraatio purkautuu. Suurimmat toiminnalliset muutokset koskettavat anestesiassa suoritettavia leikkauksia.  Leikkaustoiminnan jatkumisen osalta on Aluehallintovirastolta haettava lupa tai hyväksyntä sille, että leikkaustoiminta siirtyy asteittain vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä muualle. Päivystyksen osalta arvioidaan siirtyvän noin 1200 potilasta / vuosi. Suuri toiminnallinen ja taloudellinen haaste vuonna 2018 on sosiaalipalveluiden menokehityksen katkaiseminen. Tämä edellyttää uusia toimintamuotoja ja moniammatillista yhteistyötä.

Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on tasapainossa. Tulokseen vaikuttaa edelleen oleellisesti vuodelle 2017 tehty tuloveroprosentin korotus 0,50 -prosenttiyksiköllä ja tiukka talousraami. Toimintamenot ovat 121,7 milj. euroa ja toimintatulot 26,7 milj. euroa. Vuosikate on 6,3 miljoonaa euroa eli 369 euroa/asukas. Talousarvio on ylijäämäinen ja lähellä nollatulosta. Lainamäärä kasvaa maltillisesti  ja on edelleen  alle maan kuntien keskiarvon. Hyvä näin, koska investointitarpeet odottavat ja lainaa tarvitaan.

Pärjäävä Forssa – prosessi etenee edelleen. Kaupungin tehtävänä on tuottaa palveluja.  Tähän palvelutehtävään tarvitsemme hyvän ja motivoituneen henkilöstön. Päätökset tehdään yhdessä luottamushenkilöorganisaation kanssa.  Virkamiesten tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna ja luottamushenkilöiden tehtävänä on päättää. Pidetään huolta kaupungistamme yhdessä ja yhteen hiileen puhaltamalla. Tämä talousarvio antaa siihen hyvät lähtökohdat. Vuosi 2018 on päätösten vuosi.

1.12.2017 

Jari Kesäniemi

Kaupunginjohtaja

Lisätietoja:

- kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi puh. (03) 4141 5260, 050 564 0001, sähköposti

jari.kesaniemi@forssa.fi

- talousjohtaja Leena Järvenpää, puh (03) 4141 5210, 050 564 0006 sähköposti

leena.jarvenpaa@forssa.fi

LIITE: Talousarvio powerpoint-esitys kuvin