Uutiset

Forssalle UNICEFin tunnustus lapsiystävällisyydestä

07.12.2017

Forssalle UNICEFin tunnustus lapsiystävällisyydestä

Suomen Unicef myönsi Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen Forssan kaupungille. Forssa on seitsemäs tunnustuksen saava kunta Suomessa. Tunnustuksen luovutti Unicefin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola Tölön koululla 7.12.2017 kello 10.00.

 

Lapsiystävällinen kunta –malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities –malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Mallissa on tällä hetkellä mukana 16 suomalaista kuntaa. UNICEFin tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina.

- UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallissa tärkeitä kehittämiskohteita ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen näkemyksen kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus, kertoo Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

Suomen UNICEFin asiantuntijan Sanna Koskisen mukaan Forssassa on tehty pitkäjänteistä työtä kunnan lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Kunnassa myös hyödynnetään esimerkillisesti lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan.

- Lasten ja nuorten osallisuus on toteutunut Forssassa hienosti esimerkiksi kunnan lapsiystävällisyyden arvioinnissa, johon osallistui 1600 eri ikäistä lasta. Tuloksia on käsitelty yhdessä lasten kanssa ja niitä on jo hyödynnetty päätöksenteossa, iloitsee Sanna Koskinen.

- Forssassa tehdään töitä lapsiystävällisen kaupungin eteen hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lasten Forssa on koko kaupungin asia. Työ jatkuu Lapsen oikeuksien sopimuksen viitoittamana. Haluamme jatkossa lisätä erityisesti lasten osallisuutta, edistää aikuisten lapsiystävällistä toimintakulttuuria sekä tukea kolmannen sektorin aktiivisia lapsiystävällisyystoimia, toteaa kasvatus ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen. 

Lapsiystävällisyys -juhla lapsille ja koululaisille

Tunnustuksen saantipäivänä noin 500 eskarilaiselle sekä 1-2 luokkalaiselle järjestetään oma Lapsiystävällisyys –juhla torilla. Ohjelma alkaa klo 12 aloitusfanfaarin ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Penttilän avauspuheen merkeissä.

Klo 12.10 laulatetaan lapsia ja klo 12.25 opetellaan yhteistanssia.

Klo 12.35 lapset jakautuvat neljään eri toimintapisteeseen

Juhlat päättyvät torilla klo 13.00, jolloin lapset ja koululaiset palaavat takaisin eskareihin ja kouluille.

Lisätietoja:

Forssan kaupunki, kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen, p. 050 564 0008, www.lastenforssa.fi

Suomen UNICEF ry, asiantuntija Sanna Koskinen, p. 050 567 2293, sanna.koskinen@unicef.fi

Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta –mallista:

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/QA_lapsiystavallinen_kunta.doc