Uutiset

 Forssan kaupunki mukaan kuntien energiatehokkuussopimukseen

28.11.2017

Forssan kaupunki mukaan kuntien energiatehokkuussopimukseen

Forssan kaupunki tunnetaan Järkivihreästä toiminnastaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin alalla. Kaupunki on mm. toteuttanut kestävän kehityksen toimintaohjelmaa jo vuodesta 1997, on ollut mukana Kuntajälki 2010 yhteishankkeessa, jossa laskettiin forssalaisen ekologista jalanjälkeä, kuuluu FISU-kuntiin (Finnish Sustainable Communities) sekä toteuttaa henkilöstönsä kautta järkivihreää toimintatapaa. Liittyminen kuntien energiatehokkuussopimukseen oli luonteva askel kestävän kehityksen ja resurssiviisauden saralla.

 

Forssan kaupunki on sitoutunut sopimukseen, jossa pyritään lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Sopimus on voimassa vuoteen 2025. Siihen mennessä on tarkoitus saada 7,5 prosentin energiasäästö ostettavasta energiasta. Säästö on tuntuva, sillä nykyisellään kaupunki käyttää energiaa n. 34 000 MWh vuodessa.

Sopimus perustuu vapaaehtoisuuteen ja mikäli tavoitteet eivät täyty, mitään sanktioita ei ole luvassa. Porkkanana sopimuksessa on mahdollisuus saada avustusta tehtäviin investointeihin, jotka tähtäävät uusiutuvan energian osuuden lisäämistä. Järkivihreän Forssan kaupungin käyttämä energia on nykyisellään jo uusiutuvaa energiaa eli aurinko-, tuuli- ja vesienergiaa.

Forssassa on jo tehty tehokkaita energiansäästötoimia mm. vaihtamalla katuvalaistuksen lamppuja led-valoiksi. Katuvalaistuksen suhteen työstä on jo tehtynä puolet ja pysyvää säästöä saadaan lamppujen kuluttavan energian lisäksi myös valojen ohjauksen ja palamisaikojen kautta. Myös jäähallien valaistus on muutettu led-valaistukseksi. Parhaillaan vastaava työ on käynnissä kirjastossa, toteaa tekninen päällikkö Antti Heinilä.

Pilvenmäentien led-katuvalot

Kuvassa Pilvenmäentien led-katuvalot

Sopimukseen sisältyy myös velvoitteita, mm. henkilökunnan koulutus. Ensi vaiheessa koulutetaan kiinteistöjen hoitohenkilökunta. Koulutuksen suhteen Forssassa huomioidaan myös varhaiskasvatus ja koulut, jotka pyritään saamaan mukaan esim. teemaviikkojen ja tietoiskujen muodossa. Muita sopimuksen velvoitteita on mm. vuosittainen raportointi ja viestintä. Tarkoituksena olisikin olla suunnannäyttäjänä myös yksityissektorille, toteaa kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä.

Energiatehokkuussopimuksien kautta pyritään vapaaehtoisella toiminnalla vastaamaan EU-direktiivin tiukkoihin energiatehokkuusvelvollisuuksiin ja sen tavoitteena on kattaa yli puolet direktiivin sitovasta kansallisesta energiansäästötavoitteesta.

Lisätietoja:

Antti Heinilä, tekninen johtaja, antti.heinila@forssa.fi, p. 03 4141 5340

Jukka Perälä, kiinteistöpäällikkö, jukka.perala@forssa.fi, p. 03 4141 5314