Uutiset

HÄME17 -valmiusharjoitus onnistuneesti ohi

09.11.2017

HÄME17 -valmiusharjoitus onnistuneesti ohi

Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella järjestettiin Häme17 -valmiusharjoitus 7. - 9.11.2017 Etelä-Suomen aluehallintoviraston, kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitosten, alueen muiden paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä erikseen kutsuttujen tahojen kesken.

 

Forssan kaupunki oli mukana harjoituksessa, jossa testattiin kaupungin valmiutta tunnistaa mahdollisia kehittämiskohteita varautumisen ja valmiuden tason parantamiseksi. Harjoituspäivien aikana muodostettiin yhteinen näkemys harjoitusskenaarion ja tilannekuvausten esiin nostamista toimialakohtaisista vaikutuksista sekä pohdittiin organisaation oman varautumisen riittävyyttä harjoitusskenaarion kaltaisissa olosuhteissa: viestintää, organisaation johtamista, tilannekuvan muodostamista, viestiliikennettä ja mahdollisia muita tilanteen hallitsemisen kannalta keskeisiä asioita.

Varautuminen kotitalouksissa

Forssan kaupungin osalta harjoitus vietiin onnistuneesti läpi ja kaupunkiorganisaation varautuminen on kunnossa. Myös kotitalouksia muistutetaan varautumisen tarpeesta.  Jokaisen kotitalouden on syytä varautua normaaliaikojen häiriötilanteisiin myös omaehtoisesti. Jokaisessa taloudessa olisi syytä pitää nk. kotivaraa siltä varalta, että joudutaan tulemaan toimeen ilman osaa tai kaikkia palveluja vaikkapa sähkön- tai vedenjakelussa. Yleisradion Radio Suomesta saa näissä tilanteissa aina päivitettyä tietoa häiriöstä. Tästä syystä kotitalouksilla tulisi olla aina paristoilla tai akulla toimiva radiovastaanotin käytössään.

Forssan kaupungin nettisivuilta löytyy varautumisesta lisätietoa. Lisätietoa kotitalouksille  löytyy Spekin sivuilta kotivaran hankkimisesta.