Uutiset

Forssan vesihuoltoliikelaitos tarkastaa kiinteistöjen hulevesiliitäntöjä

25.09.2017

Forssan vesihuoltoliikelaitos tarkastaa kiinteistöjen hulevesiliitäntöjä

Forssan vesihuoltoliikelaitos tarkastaa loppuvuoden 2017 sekä vuoden 2018 aikana kiinteistöjen hulevesiliitäntöjä. Tarkastuksessa selvitetään liitäntöjen nykyinen tilanneForssassa, jotta voidaan suunnitella jatkotoimenpiteitä sekä niiden toteuttamisjärjestys.

 

Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui syyskuussa 2014. Uudistuksen myötä hulevesi eli katoille tai muille pinnoille kertyvä sade- ja sulamisvesi sekä perustusten kuivatusvesi tulee erottaa jätevedestä.

Forssan vesihuoltoliikelaitos aloittaa työn katualueella ja mikäli ilmenee tarve siirtyä kiinteistölle, otamme yhteyttä kiinteistönomistajaan. Kartoituksesta ja sen yhteydessä annettavasta neuvonnasta ei aiheudu kustannuksia kiinteistönomistajalle.