Uutiset

Hämeen liitto pyytää esityksiä Häme-päiväksi 2017

17.01.2017

Hämeen liitto pyytää esityksiä Häme-päiväksi 2017

Hämeen liitto pyytää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjiä tekemään esityksiä vuoden 2017 Häme-päiväksi.

 

Häme-päiväksi nimetylle tapahtumalle myönnetään 3 000 euron kerta-avustus, jolla toivotaan kehitettävän tapahtumaa ja lisättävän sen tunnettavuutta.
Häme-päivän valintaa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat maakuntahallituksen jäsenet Eeva Nurmi, Maija Auvinen ja Esa Silvennoinen sekä Hämeen liiton johdon assistentti Jaana Laakso.

Valittavalta Häme-päivältä edellytetään vähintään seuraavia kriteerejä:

  1. Tapahtuma järjestetään Kanta-Hämeen maakunnan alueella.
  2. Tapahtuma on aiheeltaan hämäläinen tai muutoin maakunnallisesti tai seutukunnallisesti merkittävä.
  3. Tapahtumalle on eduksi matkailullinen vetovoimaisuus.
  4. Yleisöllä tulee olla mahdollisuus osallistua tapahtumaan maksutta.
  5. Tapahtuman järjestäjällä tulee olla motivaatio ja näkemys tapahtuman kehittämiseksi, jota maksettava tuki edesauttaa.
  6. Häme-päivän järjestäjien tulee olla valmiita tekemään tapahtuman markkinointiyhteistyötä Hämeen liiton kanssa ja Hämeen liitolle varataan mahdollisuus olla tapahtumassa mukana antamassa infoa maakunnasta ja liiton toiminnasta järjestäjien kanssa sovittavalla tavalla.
  7. Tapahtuman markkinoinnissa kerrotaan sen olevan vuoden 2017 Häme-päivä.
  8. Hakijan tulee esittää suunnitelma avustuksen käyttämisestä. Suunnitelman tulee sisältää vähintään talousarvio, kuvaus tapahtuman toteuttamisesta ja Häme-päivän ohjelma.

Hakemusten jättäminen ja Häme-päivän valinta
Esitykset vuoden 2017 Häme-päiväksi tehdään vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemukset tulee olla perillä Hämeen liitossa viimeistään keskiviikkona 15.2.2017,
klo 15.00 mennessä.

Saajan valitsee Kanta-Hämeen maakuntahallitus 6.3.2017.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella
Hämeen liitto
”Häme-päivä 2017”
Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna
tai sähköpostilla
hameenliitto@hame.fi

Lisätiedot:
Eeva Nurmi, kulttuurityöryhmän puheenjohtaja, maakuntahallituksen jäsen
0400 428 629, eeva.nurmi@surffi.net