Sosiaalinen työtoiminta

Työtoiminta on työ- ja toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa. Tavoitteena on tarjota toimintaan osallistuvalle henkilölle mielekästä sisältöä päiviin ja mahdollisuus päästä turvallisen sekä kannustavan työyhteisön jäseneksi.

Työtoimintapäivien määrä voidaan sopia yksilöllisesti. Päivän pituus on enimmillään kuusi tuntia tai sovittaessa sitä lyhyempi. Toiminta voidaan pyrkiä järjestämään myös niin sanottuna avotyönä, jolloin valmennettava työskentelee jossain yrityksessä tai kaupungin muussa työyksikössä.

Valmennettavan toimeentulo perustuu työkyvyttömyyseläkkeeseen ja/tai muihin tukimuotoihin. Lisäksi jokaiselta työtoimintapäivältä maksetaan pientä työosuusrahaa. Työosuusraha määritellään yksilöllisesti kirjallisen toimintamallin  mukaisesti kaikille työtoimintaan osallistuville.

Avotyö

Työtoimintaa voidaan järjestää työvalmennuskeskuksen lisäksi myös muilla työpaikoilla avotyönä. Se sijoittuu työvalmennuskeskuksessa tehtävän työn ja avoimilla työmarkkinoilla tehtävän työn välimaastoon.

Työssäkäyntiin liittyvät asiat sovitaan yhteistyössä työnantajan, avotyönohjaajan ja avotyöntekijän kesken. Ohjaaja opastaa ja perehdyttää työpaikalla sekä avotyöntekijää että työpaikan henkilöstöä. Ohjaaja käy työpaikalla säännöllisesti myös alkuperehdytyksen jälkeen.

Avotyöntekijän toimeentulo perustuu työkyvyttömyyseläkkeeseen tai muihin sosiaalietuuksiin ja tukiin. Työstä maksetaan työntekijälle työosuusrahaa. Avotyöntekijä voi myös olla osan viikosta avotöissä ja osan viikosta työvalmennuskeskuksessa.

Työnohjaaja, Valo-ryhmä
Seija Tabell

Työnohjaaja, TaiKa-ryhmä
Jonna Lehtovirta-Calvillo

Työnohjaaja, KäKä-ryhmä
Teresa Norri