UTBILDNING OCH STUDIER

Forssa är även en studiestad. Gymnasiet är en verkligt mångsidig och högklassig läroanstalt som ger ungdomarna goda förutsättningar för fortsatta studier. Vid yrkeshögskolan kan man utbilda sig till ingenjör eller sjukskötare, då utbildning ges i bioekonomi, hållbar utveckling och vårdarbete. Yrkesinstitutet Forssan Ammatti-instituutti erbjuder tiotals praktiska yrkesutbildningar inom kulturbranschen, samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, naturvetenskapliga området, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen samt teknik och trafik. Vuxenutbildningscentret Aikuiskoulutuskeskus utbildar vuxna med arbetslivskompetens till nya yrken.

I grannkommunerna finns Eerikkilä idrottsinstitut i Tammela och ett hästinstitut i Ypäjä.

Finlands utbildningssystem består av:

Vuxenutbildning finns att få på alla utbildningsstadier. Den grundläggande undervisningen är en gratis och allmänbildande undervisning för hela åldersgruppen. När eleven gått ut grundskolan har eleven slutfört sin läroplikt. Sexåriga barn som ska börja i grundskolan nästa år har rätt till förskoleundervisning.

Man får ingen examen i grundskolan, men man får behörighet att söka till utbildning efter den.

Forssa stads skolväsen baserar sig på den så kallade närskoleprincipen. Barnet får stöd i sin inlärning och uppväxt i den egna närskolan. Om stödåtgärderna i den egna skolan inte räcker till kan barnet flyttas till smågrupperna i Tölön koulu. Tölön koulu är centrum för särskilt stöd i hela Forssaregionen och där kan man vid behov erhålla hela den grundläggande undervisningen.

I Forssa finns två enhetsskolor för årskurserna 1–9. Elever från årskurs sex i andra skolor i Forssa går vidare till årskurs sju i enhetsskolorna.

Bildningsväsendets och fritidservicens förvaltning

Turuntie 18, 30100 Forssa
03 41 411, e-post: sivistyspalvelut(at)forssa.fi

Bildningsdirektör
Jarmo Pynnönen
03 4141 5290
personalens e-post: jarmo.pynnonen(at)forssa.fi

skola

Utbildning och skolor 

Det finns sju grundskolor i Forssa och en stor gymnasieskola som betjänar hela regionen.

Heikan koulu (grundskola), årskurs 1–6
Saksankatu 23
Rektor Olavi Ulmonen, tel. +358 (0)3 4141 5425

Keskuskoulu (grundskola), årskurs 1–9
Koulukatu 5–7
Rektor Jari Marjamäki, tel. +358 (0)3 4141 5430

Koijärven koulu-päiväkoti (daghem, förskola och grundskola), årskurs 1–6
Pukkilantie 131
Skolchef Tero Kaseva, tel. +358 (0)3 4141 5919

Kuhalan koulu (grundskola), årskurs 1–9
Opintie 4
Rektor Atte Kolis, tel. +358 (0)3 4141 5440

Talsoilan koulu (grundskola), årskurs 1–6
Talsoilankatu 34
Rektor Auli Ottelin, tel. +358 (0)3 4141 5468

Tölön koulu, grundläggande utbildning grundskola 1–6 och specialundervisningsklasser 1–9
Pihlajakatu 9
Rektor Minna Lintonen, tel. +358 (0)3 4141 5263

Vieremän koulu (grundskola), årskurs 1–6
Nokantie 2
Skolchef Hannu Haapaniemi, tel. +358 (0)3 4141 5485

Varje grundskola erbjuder eftermiddagsklubbar. Deltagaravgiften är 50 € per månad. För mer information vänligen kontakta koordinatorn för eftermiddagsaktiviteter Katariina Kulmala, tel. +358 (0)3 4141 5420

gymnasium

Gymnasieskola

Forssa gymnasieskola
Lyseokatu 2
Rektor Simo Veistola, tel. +358 (0)3 4141 5456
 www.forssanyhteislyseo.fi

Förutom grundutbildning och gymnasieutbildning erbjuder Sydvästra Tavastlands kommunregionförbund yrkesutbildning för ungdomar genom de många olika utbildningar som finns på Forssa yrkesinstitut. Dessutom producerar Faktia, ett företag som ägs av förbundet, yrkesutbildning och utbildningstjänster för vuxna. HAMK universitet för tillämpade vetenskapers Forssa-campus erbjuder högre utbildning.

Forssa yrkesinstitut (FAI) och Faktia

Saksankatu 27
Förbundsdirektör Maaria Silvius
Växel +358 (0)40 7130 555
 www.lhkk.fi

Yrkesinstitutet tillhandahåller utbildning inom följande områden:

Yrkesinstitutet erbjuder yrkesutbildning för både unga och vuxna studenter i olika former, inklusive vanliga studier på dagtid, blandat lärande, onlineundervisning och lärlingsutbildning.

Faktia erbjuder olika möjligheter till individuellt lärande och för utveckling av färdigheter som behövs för arbetslivet. Kärnan i verksamheten är grundläggande, yrkesinriktade och specialiserade yrkesdiplomkurser som värdesätts och respekteras av arbetsgivarna. Vid Faktia är det också möjligt att erhålla olika ytterligare kvalifikationer och specialistkompetenser.

HAMK universitet för tillämpade vetenskaper, Forssa campus

Wahreninkatu 11, växel +358 (0)3 6461
www.hamk.fi

Forssa campus erbjuder examen inom omvårdnad, informations- och kommunikationsteknik, hållbar utveckling samt bioekonomiteknik. Det finns även ett bibliotek för att stödja studierna i dessa ämnen, och det är öppet för alla.

Forssa campus