Social- och hälsovårdstjänster

FORSSA VÄLFÄRDSDISTRIKT I KORTHET

Forssa välfärdsdistrikt (kommunförbund) ansvarar för

Ägarna och medlemskommunerna för Forssa välfärdsdistrikt är Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä och Somero inom miljöhälsovård.

EU-medborgare har rätt till samma tjänster/vård som finska medborgare. Dessutom har Finland separata avtal med vissa länder. Dessa diskuteras i avsnittet Patientavgifter.

Kontakter

Postadress
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Box 42
FI-30101 Forssa
Finland

Besöksadress
Urheilukentänkatu 9
FI-30100 Forssa
Finland

Telefonkontaktcenter:
Tel. 03 41911 (int. +358 3 41911) öppet mån 08:00 – 16:00, tis – fre 08:00 – 15:30

E-postadresser:
kirjaamo(at)fshky.fi
förnamn.efternamn(at)fshky.fi

www.fshky.fi

ambulans

HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Nödsituationer:
 Vid en nödsituation ring nödnummer 112

Akutvård:
Forssa Sjukhus, 24 timmar om dygnet
Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa
Tel. 03 4191 3000 (int. +358 3 4191 3000)
 Fax 03 4191 3021

Tjänstgörande tandläkare:
Forssa Sjukhus, Urheilukentänkatu 9, Forssa, måndag – fredag 08:00 – 14:00, tel. 03 4191 2511 (int. + 358 3 4191 2511).
 Kvällar (15–21), helger och helgdagar (8–21) Kanta-Häme sjukhus, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna, tel. 040 620 5664 (int. +358 40 620 5664)

Om du blir sjuk, men inte behöver akutvård, ring om möjligt sjuksköterskan på hälsocentralen för telefonrådgivning innan du anländer till akuten.

Hälsocentraler

Primärhälsovård (öppet mån-fre 08:00 – 16:00)

Forssa hälsocentral, Urheilukentänkatu 2, Forssa, team 1 tel. 03 4191 2020 (int. +358 3 4191 2020), team 2 tel. 03 4191 2046 (int. +358 3 4191 2046 och team 3 tel. 03 4191 2060 (int. +358 3 4191 2060).

Tidsbeställningar kvällar (15:30–22), lördagar (9–21), söndagar (9–22)  tel. 03 4191 3000 (int. +358 3 4191 3000)

Lyssna noga till de inspelade instruktionerna och svara på frågorna om ämnet för ditt samtal. En sjuksköterska kommer att ringa upp dig så snart som möjligt.

Patientavgifter

Det finska sjukvårdssystemet finansieras främst av offentliga skatteintäkter, förutom de patientavgifter som definieras i Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992, Finlex, på finska). Du behöver en hemortskommun i Finland att vara berättigad till att använda den offentliga hälso- och sjukvården. Akutvårdstjänster är alltid tillgängliga för alla.

De som bor i EU/EEA-länder måste bevisa sin rätt till omedelbar medicinsk vård. Detta kan bevisas med hjälp av det europeiska sjukförsäkringskortet eller E-formuläret (där E111 är den vanligaste). För dem som bor i Storbritannien och i de nordiska länderna räcker det dock att presentera ett pass eller ett identitetskort. De som söker omedelbar vård måste presentera E112-formuläret, eller annars debiteras de faktiska kostnaderna.

Finland har ett avtal med Québec, Kanada, med en överenskommelse som ersätter för medicinsk vård för alla som arbetar på uppdrag i Finland, för studenter och deras familjemedlemmar under deras tillfälliga vistelse i Finland. Det avtal som tecknats mellan Finland och Australien ersätter för akut medicinsk vård för dem som bor i Finland tillfälligt, men detta gäller inte studenter. Klientavgifterna för patienter som kommer från dessa länder är samma som för dem som bor permanent i Finland. Rättigheten bekräftas genom att presentera ett pass eller identitetskort.

Personer som kommer från övriga länder än EU-länder eller länder med vilka Finland har tecknat avtal måste betala de faktiska kostnaderna för både akut- och primärvård.

De som kommer från övriga länder och söker vård som inte är akut måste komma överens med överläkaren för den aktuella specialiteten om tillgången till vård och om vårdarrangemangen. Kostnaderna för vården måste betalas i förväg.

Utlänningar som har en hemortskommun i Finland debiteras samma kostnad som permanent bofasta i Finland.

sjukhus

Privata hälsovårdstjänster

Även privata serviceföretag erbjuder hälsovårdstjänster: 

Suomen Terveystalo Forssa, som erbjuder allmänläkar-, specialläkar-, laboratorie-, röntgen- och företagshälsovårdstjänster samt tandläkartjänster.
Mer information: Suomen Terveystalo Forssa, Kutomonkuja 2 A 2, puh. 03 424 9200. Mer information även på engelska www.terveystalo.com

 Lääkärikeskus Mehiläinen Forssa, som erbjuder följande tjänster: företagshälsovård, läkarcentralstjänster, hembesök av läkare, psykologtjänster, laboratorie- och röntgentjänster, fysioterapi. Mer information:  Lääkärikeskus Mehiläinen Forssa, Rajakatu 2, 30420 Forssa, tfn (0) 10 414 00. www.mehiläinen.fi


Apotek

Kutomon Apteekki
Köpcentret Kutomon kauppakeskus K-Citymarket Forssa
Yhtiönkatu
tfn 03 435 5250
www.kutomonapteekki.fi

Forssan Vanha Apteekki
Prisma köpcentrum
Tapulikuja 6
tfn 03 435 5001, 03 435 5002
www.forssanvanhaapteekki.fi

Forssan Keskusapteekki
Kartanokeskus, Kartanonkatu 11
tfn 03 422 2835
www.forssankeskusapteekki.fi

 

Socialtjänster


Inkomststöd, barnskydd och tillsynstjänster för barn

Dessa tjänster tillhandahålls av Forssa välfärdsdistrikt vid Enheten för socialt arbete, belägen i Socialtjänstkontoret (Turuntie 18, Forssa) som är öppen mån 09:00–16:00 och tis till fre 09:00 – 15:00. 

Tjänster och stöd

Råd och vägledning om barnskydd, hjälp för familjen i svåra situationer och stöd med problemområden inom föräldraskap.

Inkomststöd för tillfällen då familjens inkomst och tillgångar inte uppfyller nödvändiga grundläggande levnadskostnader (som anges i den statliga standarden). Grundläggande inkomststöd ansöks hos FPA.

Tjänster för frågor gällande faderskap, välfärd och barnomsorg, gällande arrangemang för välfärd och vård av barn och stöd i familjerelationer och föräldraskapets ansvar.

Kontaktinformation

Var vänlig boka tid för att träffa socialarbetare som ansvarar för ansökningar om inkomststöd och frågor om barnskydd. Bokningar arrangeras av Servicecentret tel. 03 41911. Socialarbetarna finns även tillgängliga för samråd via telefon, måndag till tisdag 09:00 – 10:00 och torsdag till fredag 09:00 – 10:00, genom att ringa ovanstående nummer. Socialarbetare inom barnskyddet finns tillgängliga för samråd via telefonen mån – fre 13:00 – 13:30.

En specialiserad socialarbetare, barnomsorgsansvarig, ansvarar för faderskap såväl som barnomsorg och välfärdsfrågor och kan kontaktas för rådgivning eller för att boka tid från måndag till fredag 10:00 – 12:00 genom att ringa 03 621 5640.

Vid brådskande frågor om barnskydd ring tel. 040 648 5604 (int. +358 40 648 5604) mån – fre 08:00 – 16:00. Webbplats: http://www.fshky.fi/sosiaali_ja_perhepalvelut/ (information endast på finska)