Övrig service

Nödnummer, jourfall
112

Giftinformationscentralen
tfn (09) 471 977
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/giftinformationscentralen/Sidor/default.aspx

 

RÄTTSSKYDD

Magistraten 
Tavastehus magistrat
Birger Jaarlin katu 13
PB 64, 13101 Tavastehus
Tfn 029 553 9361
http://www.maistraatti.fi/sv/

Egentliga Tavastlands polisinrättning

Polisstationen i Forssa
Murrontie 3
tfn 029 543 031 (växel)
Tidsbokning för tillståndstjänster: tfn 029 541 4169
www.poliisi.fi/ajanvaraus
https://www.poliisi.fi/hame

Utsökningsverket i Egentliga Tavastland
Enheten i Forssa
Rautatienkatu 18
tfn 029 562 4540
https://oikeus.fi/ulosotto/kanta-hameenulosottovirasto/sv/index.html

Egentliga Tavastlands tingsrätt
Oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, 13100 Tavastehus
tfn 029 564 7300
https://oikeus.fi/karajaoikeudet/kanta-hameenkarajaoikeus/fi/

Forssa-Loimaa rättshjälpsbyrå
Kontoret i Forssa
Kartanonkatu 10 B
029 566 0610 (växel)
https://oikeus.fi/oikeusapu/kanta-hameenoikeusaputoimisto/fi/index.html

Ordnande av rättshjälpstjänster

 

FÖRSAMLINGAR

Forssa församling
tfn 03 41 451 (kl. 9–13)
http://www.forssanseurakunta.fi/

Jehovas vittnens Rikets sal
tfn 03 422 5873

Pingstförsamlingen
tfn 050 3869939
http://www.fohe.fi/

Frikyrkoförsamlingen, Torikirkko
tfn 044 2900 771
http://www.forssanvapaaseurakunta.fi/

Tavastehus ortodoxa församling, Forssa verksamhetscentrum
tfn 03 616 5228
https://hmlortodoksinen.fi/palvelukset/forssa/


ÖVRIGA SERVICESTÄLLEN

Tavastlands arbets- och näringsbyrå 
Enheten i Forssa 
Kartanonkatu 10 B
tfn 029 502 5500 (personkunder)
tjänster för arbetssökande, arbetsgivare, permitterade, nya företagare, yrkesval och yrkesvägledning
http://toimistot.te-palvelut.fi/forssa

Forssaregionens servicecenter för arbetskraft
Kartanonkatu 10, 3:e vån.
tfn 03 4191 6075
service för långtidsarbetslösa

Skattebyrån

Centrala Finlands skattebyrå, Tavastehus kontor
Lukiokatu 26, Tavastehus
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/skattebyraer/

Folkpensionsanstalten (FPA)
Rautatienkatu 11
tfn 020 635 1240
fax 020 634 1599
http://www.kela.fi/palvelunumerot

Grundläggande utkomststöd, stöd till barnfamiljer, studerande, arbetslösa, sjuka och funktionshindrade samt för boende; rehabilitering och folkpension

Post
Yhtiönkatu (i anslutning till K-Citymarkets rådgivning)

Råddningsverket i Egentliga Tavastland, Forssa brandstation
jourhavande brandmästare 03 621 4830
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Kanta-Hameen-pelastuslaitos/Pelastuslaitos/Yhteystiedot/Paloasemat/Forssa/

Banker

Andelsbanken Lounaismaan Osuuspankki, kontoret i Forssa
Sibeliuksenkatu 3
tfn 010 256 1301 (bankens telefonservice)
http://www.op.fi

Sparbanken Someron Säästöpankki
Torikatu 6
tfn 0290 412 330
http://www.saastopankki.fi/pankki/someron-saastopankki/yhteystiedot/konttori/forssa

Fastighetsmäklar i Forssa