Företagande

Forssa är känt för sitt näringsliv och sin kompetens inom byggnadsindustrin, elektronikbranschen, grafiska branschen, metallbranschen, livsmedelsindustrin och miljösektorn. Spetsbranscher är miljöföretagande och energi, välfärd, grön logistik och teknologi.

I Forssa innebär goda relationer även goda business-relationer och ett bra stödnätverk. I Forssaregionen finns yrkesutövare vid Naturresursinstitutets forsknings- och expertorganisation och flera spetskompetenscenter för företagsverksamhet. Forssas Envitech-område för miljöaffärsverksamhet är en av Europas bredaste företagskoncentrationer inom miljökompetens. Forssa är verkligen en plats för nya innovationer.

Forssas läge mitt i södra Finland, i korsningen av riksvägarna 2 och 10, är en bra plats för företagsetablering. Även Forssas läroanstalters utbildning i Tavastlands yrkeshögskola och Forssa yrkesinstitut samt vuxenutbildningen vid Faktia garanterar tillgången till en kompetent och yrkeskunnig arbetskraft.

Forssa stad skapar goda möjligheter till företagande. Företags-, fabriks- och butikstomter finns från några tusen kvadratmeter till tiotals hektar. Färdiga fastigheter och modifierbara verksamhetslokaler erbjuds smidigt efter behov.

Välkommen att starta företag och lyckas i Forssa!

logotyp

Företagsservice

Forssan Yrityskehitys Oy

Företaget Forssan Yrityskehitys Oy för företagsutveckling erbjuder goda verksamhetsförutsättningar för ett mångsidigt näringsliv och för ett aktivt utvecklande av Forssa. www.fyk.fi

Uppgifter

Forssan Yrityskehitys Oy:s kärnuppgifter är att ge råd om näringslivet, förbereda och förverkliga näringslivsärenden, utvecklings- och projektverksamhet samt uthyrning och förvaltning av stadens affärs- och industrilokaler.

Tjänster och rådgivning

Företaget erbjuder experttjänster och rådgivning till företagare. Tillsammans med kunden gör man vid behov även en lönsamhetskalkyl och andra beräkningar. All grundläggande rådgivning är kostnadsfri för kunden. I rådgivningen kan man även ta hjälp av utomstående experter. Man har även tillgång till tjänster via ett stort samarbetsnätverk.