Forssa – fakta

Forssa stad med sina 17 000 invånare ingår i landskapet Egentliga Tavastland. Forssa är centrum för näringsliv och tjänster för ekonomiområdets cirka 35 000 invånare.

Areal 254,7 km2
Landareal 249,4 km2
Detaljplaneområde 13 km2
Inkomstskattesats 20,50 ’
Invånarantal 16 800 (31.12.2020)

Flod Loimijoki