KAUPUNKISTRATEGIA 2030

Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 hyväksymä päivitetty Järkivihreä Forssa 2030 on kaupungin taloussuunnittelun ja ohjausjärjestelmän perusta. Sen toiminnallistamisen tukena toimivat erilaiset toimenpideohjelmat ja niiden tuloksia mitataan säännöllisesti valituin mittarein. 

Arvot 

Avoimuus, rohkeus, vastuullisuus

Visio

Vision Järkivihreä Forssa - kestävää elinvoimaa näkökulmia ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys:

Ekologinen kestävyys – Toimintamme asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin.

Taloudellinen kestävyys – Toimintamme perustuu taloudelliseen tasapainoon.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys – Toimintamme ytimenä on ihmisarvosta kiinni pitäminen, yhdenvertaisuus, myötätunto ja oikeudenmukaisuus. Keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle.

Kaupunkistrategiaa toteuttavia asiakirjoja

Ekologisen järkivihreyden tiekartta

Forssan kaupunkistrategian ytimenä on ajatus järkivihreydestä, joka on forssalainen tapa edistää forssalaisten hyvinvointia ja Forssan elinvoimaa kestävän kehityksen periaatteita aktiivisesti toteuttaen. Ekologisen järkivihreyden tiekartta kokoaa kaupungin tekemät sitoumukset resurssiviisauteen, kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen yhden toimintamallin alle, joka jatkossa ohjaa ja velvoittaa kaupunkia edistämään niitä konkreettisten toimenpiteiden kautta.

Ekologisen järkivihreyden tiekartan esittelykuva.