KAUPUNKISTRATEGIA 2030

Kaupunkistrategia 2030 on kaupungin taloussuunnittelun ja ohjausjärjestelmän perusta. Sen toiminnallistamisen tukena toimivat erilaiset toimenpideohjelmat ja niiden tuloksia mitataan säännöllisesti valituin mittarein. 

Arvot 

Avoimuus, rohkeus, vastuullisuus

Visio

Vision Järkivihreä Forssa - kestävää elinvoimaa näkökulmia ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys:

Ekologinen kestävyys – Toimintamme asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin.

Taloudellinen kestävyys – Toimintamme perustuu taloudelliseen tasapainoon.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys – Toimintamme ytimenä on ihmisarvosta kiinni pitäminen, yhdenvertaisuus, myötätunto ja oikeudenmukaisuus. Keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle.