OsallistUva budjetointi 2022

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset, Forssan kaupungin asukkaat, ehdottavat hankkeita ja äänestävät sen jälkeen mihin hankkeeseen annettu rahasumma käytetään. Forssan kaupungin osallistuvan budjetoinnin vuoden 2021 kaupunkilaisäänestyksen perusteella Talsoilan frisbeegolfrata sai uudet heittoalustat ja korit.

Kesäkuussa 2022 oli käynnissä uusi ideointivaihe. Forssan kaupungin verkkosivuilla pääsi jättämään oman ideansa ja ehdotuksensa 20 000 euron määrärahan käytöstä. Ehdotuksia kerättiin myös kaupunginkirjastossa sekä Heinämessuilla. Määrärahan kohdentamisen lisäksi forssalaisilta kysyttiin ideoita ja ehdotuksia tulevien vuosien osallistuvan budjetoinnin toteutustavaksi ja sitä, millä tavalla asukkaiden osallistumista kaupungin talouden suunnitteluun voitaisiin parhaiten edistää.

Toteuttamiskelpoisista ehdotuksista järjestetään äänestys, minkä perusteella kaupunginhallitus päättää mikä tai mitkä hankkeet toteutetaan. Toteuttamiskelpoisen ehdotuksen tulisi olla yleishyödyllinen ja tuottaa iloa ja hyötyä laajalle joukolle kuntalaisia. Ehdotusten tulee olla kaupungin toimivallan sekä 20 000 euron määrärahan puitteissa toteutettavissa, eikä niistä saisi myöhemmin aiheutua merkittäviä vuotuisia kustannuksia.

Äänestys on käynnissä verkossa sekä kaupunginkirjastossa 6.7.-10.8.2022.

OSALLISTU JA VAIKUTA MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖÖN!