OsallistUva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset, Forssan kaupungin asukkaat, ehdottavat hankkeita ja äänestävät sen jälkeen mihin hankkeeseen annettu rahasumma käytetään. Forssan kaupungin osallistuvan budjetoinnin vuoden 2021 kaupunkilaisäänestyksen perusteella Talsoilan frisbeegolfrata sai uudet heittoalustat ja korit.

Kesäkuussa 2022 oli käynnissä uusi ideointivaihe. Forssan kaupungin verkkosivuilla pääsi jättämään oman ideansa ja ehdotuksensa 20 000 euron määrärahan käytöstä. Ehdotuksia kerättiin myös kaupunginkirjastossa sekä Heinämessuilla. Määrärahan kohdentamisen lisäksi forssalaisilta kysyttiin ideoita ja ehdotuksia tulevien vuosien osallistuvan budjetoinnin toteutustavaksi ja sitä, millä tavalla asukkaiden osallistumista kaupungin talouden suunnitteluun voitaisiin parhaiten edistää.

Kaksivaiheinen kysely eteni siten, että viranhaltijoista koostunut ryhmä jalosti kesäkuun kyselyn ideoista äänestysvaiheeseen 16 ehdotusta. Äänestys oli käynnissä 6.7.-10.8.2022 kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginkirjastossa. Eniten ääniä sai uuden koirapuiston perustaminen, 31 prosenttia äänistä. Toiseksi tuli Mäkilammin uimapaikan kunnostaminen, 17 prosenttia äänistä. Osallistuvan budjetoinnin äänestys oli neuvoa-antava ja lopullisen päätöksen määrärahan käytöstä teki kaupunginhallitus.  Koirapuiston perustaminen todettiin alustavassa valmistelussa kustannuksiltaan huomattavasti 20 000 euron määrärahaa suuremmaksi. Niinpä kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin määrärahan Mäkilammin uimapaikan kunnostamiseen.