Strategia ja talous

Forssan Kaupunkistrategia 2030 linjaa kaupungin lähivuosien toimintaa ja tulevaisuuden tavoitteita. 

Forssan kaupunkikonsernille osoitetut laskut

Forssan kaupunkikonsernille osoitetut laskut vastaanotetaan mieluiten verkkolaskuina.

Verkkolaskuoperaattorimme on CGI Suomi Oy.
Välittäjätunnus (operaattoritunnus) on 003703575029.

Arvonlisäverolain vaatimukset

Kaupungin lähettämät laskut ja perintä

Forssan kaupungin laskutus ja perintä perustuu kaupunginhallituksen 23.6.2014 hyväksymiin laskutus- ja perintäohjeisiin.

Tarkastustoimi

Forssan kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Oy, jonka palveluksessa vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Minna Ainasvuori. Tilintarkastajat laativat vuosittain tilintarkastuskertomuksen.

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on tarkastuslautakunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi. Lautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen.