Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on puolueeton, nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. Se toimii apuna kunnallisessa päätöksenteossa tuoden nuorten näkökulman esille. Nuorisovaltuusto on sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alainen elin ja toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa pyrkien edistämään nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Forssassa. Valtuusto kannustaa nuoria aktiiviseen osallistumiseen ja toimii vaikuttamiskanavana tehden aloitteita ja esityksiä kaupungin koneistossa eteenpäin ja välittää nuorille tietoa heitä koskevista päätöksistä.

Forssan nuorisovaltuusto on kiinnostunut tekemään yhteistyötä eri tahojen, kuten muiden nuorisovaltuustojen ja yritysten kanssa.

Nuorisovaltuuston kokoonpano vuosina 2018 - 2019

Norr Sami, puheenjohtaja
Heinonen Santeri, varapuheenjohtaja
Lehtonen Iida, jäsen, edustaja sivistys- ja tulevaisuuslautakunnassa
Luukkala Elle, jäsen
Mansikkamäki Jenive, jäsen
Mattila Amanda, jäsen
Metso Remy, jäsen
Mäki Sara, jäsen, tiedotus- ja somevastaava
Pöllänen Fanni, jäsen
Suojoki Niko, jäsen
Toivola Tatu, jäsen
Treskine Sofia, jäsen
Uimonen Venla, jäsen
Valkeasalo Joel, jäsen

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat: