LastenForssa -valtuusto

Jokaisessa forssalaisessa peruskoulussa toimii oppilaskunnan hallitus, joka valitsee keskuudestaan vähintään kaksi edustajaa edustamaan koulua LastenForssa -valtuustoon. LastenForssa –valtuusto on perusopetuksessa opiskelevien oppilaiden vaikutuskanava ja ylin päättävä elin. Oppilaskuntien hallitusten ja LastenForssa –valtuuston tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia koulussa ja ohjata kantamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

LastenForssa –valtuustossa eri koulujen oppilasedustajat voivat ottaa kantaa kaupungin päätöksentekoon ja tehdä aloitteita sekä esityksiä kaupungin eri toimielimille. LastenForssa -valtuusto edistää niin oppilaiden kuin eri kouluyhteisöjen keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

LastenForssa -valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.

“Haluaisin keskustella enemmän kokouksessa. En tykkää, että kokoukset ovat Teamsissa. Haluan nähdä muut ja mennä ison talon valtuustosaliin. Meidän luokalta on tullut toiveita siitä, että kaikkien koulujen pihalla pitää olla liukumäki. Seuraavassa valtuustossa aion puhua tästä.” (Oona Kivimäki, 1.luokka, Tölön koulu)

Lisätietoja, Rehtori Minna Lintonen p. 050 564 0054


LastenForssa -valtuuston pöytäkirjat: