Keskeneräiset valtuustoaloitteet

Tälle sivulle kerätään Forssan kaupunginvaltuuston valtuustoaloitteet. Oheisesta taulukosta näet missä vaiheessa valtuustoaloitteet ovat. Uusimmat valtuustoaloitteet löytyvät kaupunginvaltuuston pöytäkirjoista.

Käsittelyssä olevat valtuustoaloitteet

  
Kokous
 päivä
Aloitteen tekijäAiheToimen-
 piteessä
4.9.2017Lintonen, Emmi ym.Koulujen ja päiväkotien tarpeisiin tehtävät tilat sivistys
8.10.2018Ilvonen, Sirkka-Liisa ym.Kuntalaisten liikkumisedellytys-ten parantaminensivistys/tekninen
24.6.2019  Kranni Maija ym.Kestävän kehityksen budjetointi ja ilmastovaikutusten arviointi keskushallinto/
 sivistys/tekninen
11.11.2019            Kinnunen, Riikka ym.Kaupungin ostolaskujen julkaise-minenkeskushallinto
27.1.2020Anttila Sirkka-Liisa ym.Edunvalvonta- ja elinvoimatoimi-kunnan perustaminenkeskushallinto
24.2.2020Luostarinen M.  ja Anttila S-L.Kuntayhteistyön tehostaminen, luonnonvarojen tutkimus ja hoito sekä koulutukseen liittyvän säätiön perustaminen sekä Jokioisten kartanoalueen hoitokeskushallinto
22.6.2020            Ilvonen, Sirkka-Liisa ym.Ruostejärven leirikeskuksen uudisrakentamista ja vanhan kanalan korjaamista koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
17.8.2020Grahn-Laasonen, Sanni ym.Tyhjien liiketilojen elävöittämi-seksi tehtävää kaupungin keskusta-alueen kehittämis-visiota koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
17.8.2020                            Häggman, Johanna ym.Forssan kaupungin yrittäjämyön-teisyyden lisäämistä koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
21.9.2020Heino, Arto ym.Forssan keskusta- ja torialueen elävöittämistä, kehittämistä ja houkuttelevuuden lisäämistä koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
21.9.2020Anttila, S-L. ym.Seudun vahvuuksien ja mahdolli-suuksien markkinointikampanjaa koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
21.9.2020Vuorenmaa, JanneYhdistyksille toimintatiloja Forssan keskusta-alueen elävöit-tämiseksi tehty valtuustoaloitekeskushallinto
16.11.2020                        Lintonen Emmi ym.Kaupungin työnantajapolitiikan parantamista koskeva valtuusto-aloitekeskushallinto/
 sivistys/tekninen
1.2.2021Grahn-Laasonen S. + 9Forssan kaupunginkirjaston uudistamisen käynnistämistä koskeva valtuustoaloitesivistyspalvelut
1.2.2021Ilvonen S-L + 5Ruostejärven leirikeskuksen alueella vuoden 2021 kesällä järjestettävää leiritoimintaa koskeva valtuustoaloitesivistys/tekninen
1.3.2021Rajahalme-Tahvanainen, T.  + 14Ikäihmisten palvelutalon raken-tamista koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
1.3.2021Häggman Johanna + 7Ikäihmisten etäystäväpalvelua koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
1.3.2021Virtanen Tapio+ 6Perusopetuksen oppilaille tarjot-tavaa maksutonta aamupalaa koskeva valtuustoaloitesivistyspalvelut
12.4.2021Anttila Sirkka-Liisa + 15Kaupungin elinkeinoelämän kehittämistä koskeva valtuusto-
aloite
keskushallinto
12.4.2021Saarenmaa Lotta + 1Kuntokontin hankkimista koskeva valtuustoaloitesivistys/tekninen
12.4.2021Lahtinen AilaKatujen nimikylttejä koskeva aloitetekninen
10.5.2021Lähteenkorva Jaana + 11Yritysmyönteisyyden edistämis-tä koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
10.5.2021Lintonen Emmi + 13Koulujen hävikkiruuan hyödyn-
tämistä koskeva valtuustoaloite 
sivistys
10.5.2021Saarenmaa Lotta + 1Rullalautailualueen/Skeittiparkin perustamista koskeva valtuusto-aloitesivistys/tekninen
10.5.2021Aho Ritva + 13Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämistä koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
10.5.2021Ilvonen S-L + 5Ystävänkammarin toimintaan talousarviossa varattavaa määrärahaa koskeva valtuusto-aloite sivistys/tekninen
10.5.2021Vuorenmaa Janne + 2Vähävaraisille tarjottavia palve-luseteleitä koskeva valtuusto-aloite sivistys
21.6.2021Lintonen Emmi + 13Tiedotuksen parantamista ja uuden viestintästrategian laatimista koskeva valtuusto-aloitekeskushallinto
20.9.2021Suomi Mikko + 13Pyöräilykypärän käytön lisäämis-tä koskeva valtuustoaloitesivistys
20.9.2021Ilvonen Sirkka-LiisaValtuustoaloite Ruostejärven kesä-siirtolan tulevaisuuden kehittämiseen ja toteutukseen nimettävästä valmistelutyöryh-mästä sekä työryhmän tehtävä-kentän määrittämisestäsivistys
25.10.2021Jaakkola Asta + 21Luottamushenkilöiden ja asuk-kaiden vuorovaikutuksen paran-tamista koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
15.11.2021Häggman Johanna + 6Vanhemmuuden tueksi raken-nettavaa asiantuntija-apua koskeva valtuustoaloitesivistys
13.12.2021Kujala Topias + 8Kaupungin peruskoulua käyvien nuorten mielenterveystilanteen selvittämistä koskeva valtuust-oaloitesivistys
31.1.2022Virtanen Tapio + 5Vieremän asuntoalueen liikenne-järjestelyjen parantamista koske-va valtuustoaloitetekninen
31.1.2022Saarenmaa Lotta + 9Kaupungin viestintä- ja markki-nointikäytäntöjen päivittämistä koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
28.2.2022Ahtola Tero + 1Kaupungin tilaratkaisuja koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
28.2.2022Eriksson Otto + 6Forssan yhteislyseon urheiluaka-temian statuksen säilyttämistä koskeva valtuustoaloitesivistys
28.2.2022Murtolahti Pekka + 5Ikääntyneiden kotona asumisen tukemista koskeva valtuusto-aloitekeskushallinto
28.2.2022Vuorenmaa JanneWahreninkadun ja kehräämö-alueen nopeusrajoituksia koske-va valtuustoaloitetekninen
28.2.2022Vuorenmaa JanneSepänkadulle asetettavaa nopeusrajoituksen liikenne-merkkiä koskeva valtuustoaloitetekninen
28.2.2022Vuorenmaa JanneKuhalan koulun teknisen raken-nuksen huolto- ja teknisen työn tilana säilyttämistä koskeva val-tuustoaloitesivistys
9.5.2022Jaakkola Asta + 26Ikäihmisille lisättäviä penkkejä koskeva valtuustoaloitetekninen
20.6.2022Penttilä Mika + 10Mäkilammin ja Linikkalanlammin keskelle sijoitettavia suihkuläh-teitä koskeva valtuustoaloitetekninen
20.6.2022Vuorenmaa Janne +4Alueiden siistimistä ja penkkien sijoittamista koskeva valtuusto-aloitetekninen
20.6.2022Vuorenmaa Janne +4Toripaviljonkiin sijoitettavaa tasoa koskeva valtuustoaloitetekninen
20.6.2022Vuorenmaa Janne +3Työväentalon avustamista ja kulttuuritilojen säilyttämistä koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
5.9.2022Sundell Ville +1Kyberturvallisuutta koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
3.10.2022Vuorenmaa Janne + 21Siurilankadun liikenneturvalli-suuden lisäämistä koskeva val-tuustoaloitetekninen
3.10.2022Häggman Johanna + 6Osallistuvaa budjetointia lasten ja nuorten käyttöön koskeva valtuustoaloitesivistys
14.11.2022Ahtola Tero + 8Toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista koskeva valtuusto-aloitekeskushallinto
12.12.2022Lintonen Emmi + 11Huoli huoltovarmuudesta työ-ryhmän perustamista koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
12.12.2022Jaakkola Asta + 15Liikuntapaikkaselvitystä koskeva valtuustoaloitesivistys
30.1.2023Nuorisovaltuuston aloite, Asp MetteParempaa seksuaalikasvatusta koskeva nuorisovaltuuston aloitesivistys
30.1.2023Sundell Ville + 1Koiralatukokeilua koskeva val-tuustoaloitetekninen
30.1.2023Ilvonen Sirkka-Liisa + 5Seurain- ja työväentalojen sekä kylätalojen ylläpitokustannuksiin myönnettävää harkinnanvaraista avustusta koskeva valtuusto-aloitekeskushallinto
30.1.2023Lintonen Emmi + 12Forssan seudun joukkoliikenteen kehittämistä koskeva valtuusto-aloitesivistys
30.1.2023Häggman Johanna + 7Seutukunnallista kulttuuriver-koston kehittämistä koskeva valtuusto-aloitesivistys
30.1.2023Saarenmaa Lotta + 25Seudullista kulttuuriyhteistyötä koskeva valtuustoaloitesivistys
27.2.2023Jaakkola Asta + 10Maksutonta varhaiskasvatusta ja vauvarahaa koskeva valtuusto-aloitesivistys
27.2.2023Murtolahti Pekka + 14Kansallisten vähemmistöjen kansallispäivien liputusta koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
27.2.2023Lintonen Emmi + 14Nuorten ja ikäihmisten hyvin-vointia ja liikuntapalvelujen jär-jestämistä koskeva valtuusto-
aloite
sivistys
27.2.2023Suoranta Kari + 18Kaupungin vesialueen pelastus-tietä koskeva valtuustoaloitetekninen
3.4.2023Saarenmaa Lotta + 26Opettajien ja koulunkäynnin-ohjaajien koulutusta koskeva valtuustoaloitesivistys
15.5.2023Kranni Maija + 5Luontoviisaat kunnat verkostoon liittymistä koskeva valtuusto-aloitetekninen
15.5.2023Virtanen Tapio + 13Kaupungin julistamista kiusaa-mattomaksi työssäkäynti-alueeksi koskeva valtuustoaloitekeskushallinto
15.5.2023Ilvonen Sirkka-Liisa + 5Istuta puu -hanketta varten yläasteen oppilaille lahjoitettavia puuntaimia koskeva valtuusto-aloitesivistys
15.5.2023Suoranta Kari + 18Loimijoen varrella sijaitsevien kevyenliikenteen väylien vaaran-paikkoja koskeva valtuustoaloitetekninen
12.6.2023Saarenmaa Lotta ja Virtanen Tapio + 7Pop-up-nuorisotilan kokeilua koskeva valtuustoaloitesivistys
12.6.2023Vuorenmaa JanneKevyen liikenteen ylityspaikko-jen liuskojen esteettömyyttä koskeva valtuustoaloitetekninen
12.6.2023Vuorenmaa JanneKevyen liikenteen siltojen kun-nostamista koskeva valtuusto-aloitetekninen
12.6.2023Vuorenmaa JanneLoimijoen juoksutuksen tilanteen selvittämistä koskeva valtuustoaloitetekninen
12.6.2023Vuorenmaa JannePuistonpenkkien, roskisten ja kakkeleiden lisäämistä koskeva valtuustoaloitetekninen
12.6.2023Jaakkola Asta + 19Vapaaehtoistoiminnan tiloja ja tapahtumien hinnoittelua koskeva valtuustoaloitetekninen
4.9.2023Lintonen Emmi + 13
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman käynnistämistä peruskouluissa koskeva valtuustoaloite
sivistys
4.9.2023Sundell Ville + 14
Luonnontilaisten alueiden merkitsemistä koskeva valtuustoaloite
tekninen ja ympäristö