Tekninen ja ympäristötoimi

Teknisen ja ympäristötoimen toimiala vastaa kaupungin infrapalveluista, joihin kuuluvat katujen ja viheralueiden rakentaminen ja ylläpito, maankäyttöpalveluista eli tonttipalveluista, maankäytön suunnittelusta eli kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta ja ympäristöpalveluista. Lisäksi toimialaan kuuluu tilapalvelut eli kaupungin kiinteistöjen ylläpito.