Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstöasioista, paikallisista yhteistoimintajärjestelmistä, henkilöstön kehittämisestä ja koulutuksesta, luottamushenkilökoulutuksesta, palkkaus- ja palvelusuhdeasioista, työterveyshuollosta, työsuojelutoiminnasta ja henkilöstön virkistystoiminnasta.

Vuoden 2010 alusta lukien palkkahallinnon laskentapalvelut on ostettu

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä.

 

Henkilöstö

Forssan kaupungin emo-organisaation palveluksessa on vuoden 2019 viimeisenä päivänä ollut 677 työntekijää. Vakinaisia työntekijöitä on 438 ja määräaikaisia työntekijöitä on 239.

Henkilötyövuosia (Htv 1) on vuonna 2019 ollut 632 henkilötyövuotta. 

Opetushenkilöstö on suurin ammattiryhmä sen jälkeen tulee varhaiskasvatushenkilöstö.  Tilinpäätöksen mukaan henkilöstökuluja on ollut vuonna 2019 kaikkiaan 29,8 milj. euroa.

Henkilöstökertomus 2019

 

savuton työpaikka

Forssan kaupungin työpaikat ovat savuttomia. Henkilökunnan tupakointi on työaikana kielletty. Kaupunki tukee työntekijän tupakoinnin lopettamista työterveyshuollon kautta, järjestämällä yksilö- ja ryhmävieroitusta ja kustantamalla lääkinnällisen vieroitushoidon kustannuksia kolmen kuukauden ajan.