Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstöasioista, paikallisista yhteistoimintajärjestelmistä, henkilöstön kehittämisestä ja koulutuksesta, luottamushenkilökoulutuksesta, palkkaus- ja palvelusuhdeasioista, työterveyshuollosta, työsuojelutoiminnasta ja henkilöstön virkistystoiminnasta.

Vuoden 2010 alusta lukien palkkahallinnon laskentapalvelut on ostettu

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä.

 

Henkilöstö

Forssan kaupungin emo-organisaation palveluksessa on vuoden 2021 viimeisenä päivänä ollut 653 työntekijää. Vakinaisia työntekijöitä on 446 ja määräaikaisia työntekijöitä on 207.

Henkilötyövuosia (Htv 1) on vuonna 2021 ollut 623 henkilötyövuotta. 

Opetushenkilöstö on suurin ammattiryhmä sen jälkeen tulee varhaiskasvatushenkilöstö.  

Henkilöstökertomus 2021

 

savuton työpaikka

Forssan kaupungin työpaikat ovat savuttomia. Henkilökunnan tupakointi on työaikana kielletty. Kaupunki tukee työntekijän tupakoinnin lopettamista työterveyshuollon kautta, järjestämällä yksilö- ja ryhmävieroitusta ja kustantamalla lääkinnällisen vieroitushoidon kustannuksia kolmen kuukauden ajan.