KAUPUNGINJOHTAJA

Kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupungin hallinnon, talouden ja muun toiminnan sekä kaupunkikonsernin operatiivinen johtaminen ja kehittäminen. Keskeisiä tehtäviä ovat myös kaupungin eduvalvontatoiminnan johtaminen sekä yhteydenpito ulkopuolisiin sidosryhmiin. 

Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen alaisena ja sen kokouksissa esittelijänä. 

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi 

Jari Kesäniemi aloitti Forssan kaupunginjohtajana 1.3.2017.