Kaupungin hallinto

Kaupungin hallinnossa henkilöstöorganisaatio vastaa asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä käytännön operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Viranhaltijoilla on myös itsenäistä päätösvaltaa sen mukaan, kuin hallintosäännössä määrätään.

Henkilöstöorganisaatio jakautuu keskushallinnon, teknisen ja ympäristötoimen sekä sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimialoihin. Henkilöstöorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja. 

Kaupungin palveluja tuottavat myös kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja liikelaitos. Kaupunki on  keskeisenä osakkaana seudulla toimivissa kuntayhtymissä. 

Kaavio Forssan kaupungin toimielinorganisaatiosta