Lukuja Forssasta

Perustietoa

kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,40, vakituinen asunto 0,41, muu asuinrakennus 1,41 ja voimalaitos 3,10 (yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00)

Suurimmat työnantajat          

Etäisyyksiä lähikaupunkeihin

Työvoima elinkeinoaloittain 31.12.2020


Työllinen työvoimaTyöpaikat
Yhteensä61397784
Teollisuus14661964
Terveys- ja sosiaalipalvelut10611252
Tukku- ja vähittäiskauppa625879
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta419536
Koulutus351493
Rakentaminen433487
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta294329
Kuljetus ja varastointi218325
Julkinen hallinto ja maanpuolustus237249
Majoitus- ja ravitsemistoiminta183238
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, kaivostoiminta ja louhinta134214
Maa- ja metsätalous162157
Informaatio ja viestintä105143
Taiteet, viihde ja virkistys7388
Rahoitus- ja vakuutustoiminta6065
Kiinteistöalan toiminta4365
Kotitalouksien toiminta työnantajina4949
Muu palvelutoiminta150175
Tuntematon7676

 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS 126,8 %

Väestöennuste 2022 - 2040/ Tilastokeskus trendilaskelma