Lukuja Forssasta

Perustietoa

kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,40, vakituinen asunto 0,41, muu asuinrakennus 1,41 ja voimalaitos 3,10 (yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00)

Suurimmat työnantajat          

Etäisyyksiä lähikaupunkeihin

Työvoima elinkeinoaloittain 31.12.2015


Työllinen työvoimaTyöpaikat
Yhteensä63988095
Maa- ja metsätalous 174 151
Kaivostoiminta, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto;
vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto
 130 222
Teollisuus 1516  2004
Rakentaminen 450  539
Tukku- ja väh. kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus ja ravitsemus 1185 1666
Informaatio ja viestintä 111 125
Rahoitus ja vakuutus 5988
Kiinteistöala 41 60
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;  hallinto- ja tukipalvelutoiminta, julkinen hallinto ja maanpuolustus, sos. vakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut 2343 2815
Muut palvelut317 353
Tuntematon 72 72

 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS 126,5%

Väestöennuste 2015 - 2040/ Tilastokeskus trendilaskelma