Päättyneet hankkeet


Yhdenvertaiset lapset

Yhdenvertaiset lapset -hanke on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtion erityisavustuksella varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden ja laadun kehittämiseksi. Hanke on toteutettu vuosina 2021–2022. Hankkeen tavoitteena oli yhdenvertaisen opinpolun turvaaminen kaikille lapsille varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehittämällä. Hankkeessa työskenteli varhaiskasvatuksen lisähenkiltöstöä, joka mahdollisti pienempien lapsiryhmien muodostamisen sekä pedagogisesti perusteltujen lasten tuen muotojen ja vanhemmuuden tukemisen tapojen kehittämisen.

https://peda.net/forssa/varhaiskasvatus/otsikko/yhdenvertaiset-lapset-hanke


Varhaiskasvatuksen positiivinen diskriminaatio

Varhaiskasvatuksen positiivinen diskriminaatio -hanke on toteutettu Opetushallituksen myöntämällä valtion erityisavustuksella, jonka tavoitteena oli varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen. Hanke on toiminut vuosina 2019–2020. Hankkeessa kehitettiin varhaiskasvatuksen arjen toimintakulttuuria perheitä ja vanhemmuutta tukevaksi. Hankkeessa painopisteinä olivat muun muassa varhaisen vuorovaikutuksen merkitys ja lapsen kielenkehityksen tukeminen.