varhaiskasvatukseen hakeminen, aloitus sekä muu asiointi

Reppuja puiston penkillä

varhaiskasvatukseen Hakeminen

Varhaiskasvatuksen sähköisellä -lomakkeella voi tehdä hakemuksen varhaiskasvatukseen  ja ilmoittautumisen esiopetukseen. (Varhaiskasvatuksen hallinnon järjestelmän tietosuojaseloste)

Hakemus tulee tehdä viimeistään 4 kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen tarvetta. Elokuussa alkavalle toimintakaudelle hakemukset tulisi tehdä huhtikuun aikana.

varhaiskasvatuksen ALOITUS

Kun päätös varhaiskasvatuspaikasta on tehty ja toimitettu perheelle, varhaiskasvatusyksikön työntekijä ottaa yhteyttä lapsen huoltajaan/huoltajiin ja sopii tutustumisajan. Tutustumiskäynnillä täytetään tutustumislomake ja palvelusopimus. Samalla käynnillä huoltajilla on mahdollisuus kysellä asioista varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyen ja tutustua varhaiskasvatuspaikkaan. Tavoitteena on tarjota lapselle ystävällinen, lämmin ja turvallinen hoitosuhde, sekä luoda avoin ja luottamuksellinen kasvatuskumppanuus vanhempien ja kasvatushenkilöstön välille.

MUU asiointi

Palvelemme ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostilla. Kaupungintalolla asioidessasi varaathan ajan etukäteen puhelimella tai sähköpostilla varhaiskasvatus(at)forssa.fi.

Muutokset, kuten viikkotuntien määrän vaihtaminen ja paikan irtisanominen, ilmoitetaan sähköpostilla. Siirtohakemus toiseen varhaiskasvatuspaikkaan tehdään varhaiskasvatuksen sähköisellä lomakkeella.

TULOTIEDOT toimitetaan sähköisesti

Tulotiedot (esim. palkkakuitti tai päivärahapäätös) varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten toimitetaan sähköisellä tulotietolomakkeella tai sähköpostilla varhaiskasvatus(at)forssa.fi (liitteeksi riittää kännykällä otettu kuva palkkakuitista) kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta. Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista löytyy Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut | Forssan kaupunki