pedagogia ja oppiminen

Forssalaisen varhaiskasvatuksen pedagogian kokonaisuus – Tyykin Tyyli – rakentuu lapsiystävällisestä toimintakulttuurista, jossa VoxForssa2019:een kirjatut periaatteet ja valitut toimintatavat sekä varhaiskasvattajien vahva ammatillinen osaaminen raamittavat kaikkea toimintaa. Toimintakulttuurista, jossa aikuisten lasta kunnioittava, kuuntelevainen ja läsnä oleva työote konkretisoituu lapsihavainnointeihin perustuvassa, osallisuutta edistävässä arjessa.

Varhaiskasvatuksessa laaditaan vuosittain perhepäivähoitokodeille ja päiväkodeille Vuosisuunnitelmat ja esiopetukselle Lukuvuosisuunnitelmat, joissa tarkentuvat ja konkretisoituvat pedagogialle sekä varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnalle asetetut tavoitteet, toiminnan sisällöt ja arvioinnin kokonaisuus oman yksikön osalta. Em. suunnitelmat löytyvät päiväkotien Pedanet-sivuilta.