pedagogia ja oppiminen

Lapsi tunnustelemassa puunrunkoa

Forssalaisen varhaiskasvatuksen pedagogian kokonaisuus – Tyykin Tyyli – rakentuu lapsiystävällisestä toimintakulttuurista, jossa VoxForssa2022:een kirjatut periaatteet ja valitut toimintatavat sekä varhaiskasvattajien vahva ammatillinen osaaminen raamittavat kaikkea toimintaa. Aikuisten lasta kunnioittava, kuuntelevainen ja läsnäoleva toimintakulttuuri konkretisoituu arjessamme lapsihavainnointeihin perustuvassa ja osallisuutta edistävässä työotteessamme.

Varhaiskasvatuksessa laaditaan vuosittain perhepäivähoitokodeille ja päiväkodeille Vuosisuunnitelmat ja esiopetukselle Lukuvuosisuunnitelmat, joissa tarkentuvat ja konkretisoituvat pedagogialle sekä varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnalle asetetut tavoitteet, toiminnan sisällöt ja arvioinnin kokonaisuus oman yksikön osalta. Em. suunnitelmat löytyvät päiväkotien Pedanet-sivuilta.