Kotihoidon tuki ja Forssa-lisä

Kotihoidon tuki

Perhe jossa on alle 3-vuotias lapsi, voi hakea Kelalta kotihoidon tukea, jos lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot eivät ole este kotihoidon tuen maksamiselle.

Lisätietoja Kelan sivuilta.

Kotihoidontuen kuntalisä = Forssa-lisä

Forssa-lisän maksamista koskevat edellytykset,  joista kaikkien kolmen on täytyttävä:

  1. hakijana oleva huoltaja hoitaa lasta kotona
  2. hakijalle maksetaan Kelan lasten kotihoidontukea
  3.  lapsi varhaiskasvatuspalveluja käyttäessään tarvitsisi vaihtoehtoisesti joko vuorohoitoa tai merkittävästi varhaiserityiskasvatuksen palveluja (esim. päiväkotiavustaja)

Lisän hakija voi tehdä töitä satunnaisesti tai säännöllisesti enintään 50 tuntia kuukaudessa.

 Forssa-lisää maksetaan

Muille perheen alle kouluikäisille lapsille maksetaan sisaruskorotusta, mikäli nämä eivät käytä varhaiskasvatuspalvelua. Esiopetukseen osallistuminen ei estä sisaruskorotuksen maksamista.

Forssa-lisä hakemus toimitettava lisän alkamisajankohtaa edeltävän kuukauden aikana (esim. Lisää haetaan 5.1 alk. hakemus toimitetaan joulukuussa -> Forssa-lisää maksetaan 5.1. alk.).

Forssa-lisän hakeminen

Forssa-lisä -hakemus liitteineen toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon (Turuntie 18).

Forssa-lisä on saajalleen veronalaista tuloa, josta kaupunki suorittaa ennakonpidätyksen. Myönteisen päätöksen saajan on toimitettava alkuperäinen verokortti varhaiskasvatustoimistoon.