Lapsen kotihoidon tukeminen

lakisääteinen Kotihoidon tuki ja forssa-lisä

Perhe jossa on alle 3-vuotias lapsi, voi hakea Kelalta kotihoidon tukea, jos lapsi ei käytä  kunnan varhaiskasvatuspalveluja. 

Lakisääteisestä kotihoidontuesta löytyy lisätietoja Kelan sivuilta.

Forssassa maksetaan lakisääteisen kotihoidontuen lisäksi kuntalisänä Forssa-lisää silloin, kun oheiset lisän maksamisen edellytykset täyttyvät:

  1. hakijana oleva huoltaja hoitaa lasta kotona
  2. hakijalle maksetaan Kelan lasten kotihoidontukea
  3.  lapsi varhaiskasvatuspalveluja käyttäessään tarvitsisi vaihtoehtoisesti joko vuorohoitoa tai merkittävästi varhaiserityiskasvatuksen palveluja 

Lisän hakija voi tehdä töitä satunnaisesti tai säännöllisesti enintään 50 tuntia kuukaudessa.

 Forssa-lisää maksetaan

Muille perheen alle kouluikäisille lapsille maksetaan sisaruskorotusta, mikäli nämä eivät käytä varhaiskasvatuspalvelua. Esiopetukseen osallistuminen ei estä sisaruskorotuksen maksamista.

Forssa-lisä hakemus on toimitettava lisän alkamisajankohtaa edeltävän kuukauden aikana.

Forssa-lisän hakeminen

Forssa-lisä -hakemus liitteineen toimitetaan allekirjoitettuna paperihakemuksena kaupungintalolle, varhaiskasvatustoimistoon (Turuntie 18) tai allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä osoitteella varhaiskasvatus(at)forssa.fi. 

Liitteeksi hakemukseen vaaditaan:

  1. työnantajan selvitys huoltajien työajoista tai asiantuntijan lausunto erityishoidon tarpeesta
  2. todistus palkattomasta hoitovapaasta
  3. todistus kotihoidontuen myöntämisestä

Forssa-lisä on saajalleen veronalaista tuloa, josta kaupunki suorittaa ennakonpidätyksen. Myönteisen päätöksen saajan on toimitettava alkuperäinen verokortti varhaiskasvatustoimistoon.