Esiopetus

Eskarit kävelyllä

Esiopetusta järjestetään maanantaista perjantaihin Päiväkoti Axel Wahrenissa klo 9-13, Pihakoivun päiväkodissa pääsääntöisesti klo 9-13 kuitenkin tarvittaessa lasten varhaiskasvatusajat huomioiden -  Pihakoivussa esiopetusta vain niille lapsille, joilla täydentävänä varhaiskasvatuksen tarpeena on vuorohoito - sekä  Koijärven koulu-päiväkodissa ja Kurjenpesän päiväkodissa klo 8:30-12:30. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi tarvetta täydentävään varhaiskasvatukseen, järjestetään se samassa päiväkodissa kuin esiopetus.

Esiopetuksessa noudatetaan valtakunnallista Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjaa, seudullista Esiopetussuunnitelmaa (2016) sekä muita voimassa olevia esiopetusta koskevia ohjausasiakirjoja. Kaikissa Forssan esiopetusryhmissä luonto ja liikunta ovat keskeisessä osassa, mutta erityisesti ne painottuvat Luonto-liikunta -ryhmissä, jotka toimivat Päiväkoti Axel Wahrenissa.

Esiopetus kuuluu perusopetuslain mukaisen kolmiportaisen tuen piiriin.

Lisää tietoa esiopetusryhmien toiminnasta löytyy ko. päiväkotien Pedanet -sivuilta.

esiopetus lukuvuonna 2021-2022

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (26.1.2021), että lukuvuonna 2021-2022 (23.8.2021-31.5.2022) esiopetusta järjestetään Koijärven koulu-päiväkodissa, Päiväkoti Axel Wahrenissa, Kurjenpesän päiväkodissa ja Pihakoivun päiväkodissa vuorohoitoa tarvitseville lapsille.

Esiopetuksen työajat 2021-2022

Syystoimintakausi
23.8.2021 - 22.12.2021 

syysloma vko 42
18.-22.10.2021
Kevättoimintakausi
10.1.2022 - 31.5.2022
talviloma vko 9 
28.2.-4.3.2022
pääsiäinen 15.-18.4.2022

helatorstai 26.5.2022

esiopetus lukuvuonna 2022-2023

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (22.2.2022), että lukuvuonna 2022-2023 (23.8.2022-31.5.2023) esiopetusta järjestetään Koijärven kou­lu-päi­vä­ko­dis­sa (Koijärven alueella asuvat esioppilaat), Pihakoivun päi­vä­ko­dis­sa (esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta vuo­rohoi­to­na tarvitsevat esioppilaat), Akvarellin päiväkodissa sekä Päiväkoti Axel Wah­renis­sa.

Esiopetuksen työajat 2022-2023

Syystoimintakausi
23.8.2022 - 22.12.2022 

syysloma vko 42
17.-23.10.2022
Kevättoimintakausi
9.1.2023 - 31.5.2023
talviloma vko 9 
27.2.-5.3.2023
pääsiäinen 7.-10.4.2023

helatorstai 18.5.2023

ESIOPETUSKULJETUS JA KULJETUSKORVAUS

Esioppilas  on oikeutettu kuljetukseen , kun matka on vähintään 3 km (Forssan kaupungin kuljetusopas) ja hän osallistuu vain pelkkään esiopetukseen.

Kuljetuksen voi saada myös  esioppilas,  joka

Huoltaja voi hakea vaihtoehtoisesti kuljetuskorvausta edellyttäen, että matka kotoa esiopetukseen on vähintään 3 km ja lapsi on pelkässä esiopetuksessa tai hänellä on täydentävää varhaiskasvatusta vain joinakin päivinä. 

Kuljetuskorvausta maksetaan vain pelkiltä esiopetuspäiviltä.