Esiopetus

Eskarit kävelyllä

Esiopetusta järjestetään maanantaista perjantaihin klo 8:30-12:30 Akvarellin päiväkodissa,  Päiväkoti Axel Wahrenissa ,  Koijärven koulu-päiväkodissa sekä Pihakoivun päiväkodissa. Pihakoivun päiväkodissa esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti klo 8:30-12:30, kuitenkin lasten varhaiskasvatusajat huomioiden.  Pihakoivussa esiopetusta tarjotaan vain niille lapsille, joilla täydentävänä varhaiskasvatuksen tarpeena on vuorohoito. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi tarvetta täydentävään varhaiskasvatukseen, järjestetään se samassa päiväkodissa kuin esiopetus.

Esiopetuksessa noudatetaan valtakunnallista Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjaa, seudullista Esiopetussuunnitelmaa (2016) sekä muita voimassa olevia esiopetusta koskevia ohjausasiakirjoja. Kaikissa Forssan esiopetusryhmissä luonto ja liikunta ovat keskeisessä osassa, mutta erityisesti ne painottuvat Luonto-liikunta -ryhmissä, jotka toimivat Päiväkoti Axel Wahrenissa.

Esiopetus kuuluu perusopetuslain mukaisen kolmiportaisen tuen piiriin.

Lisää tietoa esiopetusryhmien toiminnasta löytyy ko. päiväkotien Pedanet -sivuilta.

ESIOPETUS LUKUVUONNA 2023-2024

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (29.11.2022), että lukuvuonna 2023-2024 (23.8.2023-31.5.2024) esiopetuksen järjestämispaikkoina toimivat Akvarellin päiväkoti, Päiväkoti Axel Wahren, Koijärven päiväkoti ja Pihakoivun päiväkoti. Lasten esiopetuspaikkasijoittelussa huomioidaan heidän tuleva koulupaikkansa, paitsi Pihakoivun päiväkodin osalta, jonne esiopetukseen sijoitetaan lapset, joilla on tarve vuorohoidolle esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena.

ESIOPETUKSEN TYÖAJAT 2023-2024Loma-ajat:
Syystoimintakausi23.8.2023-21.12.2023syysloma vko 42 (16.-22.10.2023)


Kevättoimintakausi

8.1.2024 - 31.5.2024

talviloma vko 9 (26.2.-3.3.2024)

pääsiäinen (29.3.-1.4.2024)

helatorstai ja helatorstain jälkeinen perjantai (9.-10.5.2024)


ESIOPETUS LUKUVUONNA 2024-2025

Lukuvuonna 2024-2025 esiopetusta järjestetään Akvarellin päiväkodissa, Päiväkoti Axel Wahrenissa, Koijärven päiväkodissa sekä Pihakoivun päiväkodissa (Sitla 19.12.2023). Esiopetukseen ilmoittaudutaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta helmikuussa viikoilla 7.-8. (12.-25.2.2024). Tieto esioppilaiden esiopetuspaikoista lähetetään perheille huhtikuussa.

ESIOPETUKSEN TYÖAJAT 2024-2025Loma-ajat
Syystoimintakausi
21.8.2024-
20.12.2024
syysloma vko 42 (14.-20.10.2024)
Kevättoimintakausi
7.1.-28.5.2025talviloma vko 9 (24.2.-2.3.2025)
pääsiäinen (18.-21.4.2025)


ESIOPETUSKULJETUS JA KULJETUSKORVAUS

Esioppilas  on oikeutettu kuljetukseen , kun matka on vähintään 3 km (Forssan kaupungin kuljetusopas) ja hän osallistuu vain pelkkään esiopetukseen.

Kuljetuksen voi saada myös  esioppilas,  joka

Huoltaja voi hakea vaihtoehtoisesti kuljetuskorvausta edellyttäen, että matka kotoa esiopetukseen on vähintään 3 km ja lapsi on pelkässä esiopetuksessa tai hänellä on täydentävää varhaiskasvatusta vain joinakin päivinä. 

Kuljetuskorvausta maksetaan vain pelkiltä esiopetuspäiviltä.