Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 5 §:n muutokset tulevat voimaan 1.3.2023. Lain mukaisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan nostamalla tulorajoja 33 prosenttia. Uudet maksuprosentit ja tulorajat löytyvät Forssan kaupungin nettisivuilta osoitteesta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut | Forssan kaupunki

Lakimuutoksesta johtuen teemme maksujen tarkistuksen kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille.Tarkistusta varten pyydämme perheen huoltajaa/huoltajia toimittamaan tammikuuta 2023 koskevat tulotietonsa viimeistään 5.2.2023 mennessä. Yrittäjiä pyydetään toimittamaan viimeisin tilinpäätös.

Tulotiedot voi toimittaa sähköisen asioinnin kautta osoitteessa Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut | Forssan kaupunki tai sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatus(at)forssa.fi

Sähköisen lomakkeen lisätieto-kohtaan ilmoitetaan myös muut maksuun vaikuttavat asiat (perhekoon muutokset, hoitosopimuksen tuntien muutokset). Tulotietojen toimittamatta jättämisestä määritellään automaattisesti korkein maksu (295 €).

 Kysymyksiä maksuihin liittyen voi lähettää osoitteeseen varhaiskasvatus(at)forssa.fi

Varhaiskasvatuksen asioita Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnassa

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2023-2024

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (SITLA 29.11.2022 § 1), että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2023-2024 seuraavasti:

1. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 23.8.2023 ja päättyy 31.5.2024. Esiopetusta ei järjestetä lukuvuoden aikana
viikolla 42 eli 16.-22.10.2023
joulun aikaan 22.12.-2023-7.1.2024
viikolla 9 eli 26.2.-3.3.2024
helatorstaina ja sen jälkeisenä perjantaina eli 9.-10.5.2024

2. Esiopetuksen järjestämispaikkoina toimivat Akvarellin päiväkoti, Päiväkoti Axel Wahren, Koijärven päiväkoti ja Pihakoivun päiväkoti. Lasten esiopetuspaikkasijoittelussa huomioidaan heidän tuleva koulupaikkansa, paitsi Pihakoivun päiväkodin osalta, jonne esiopetukseen sijoitetaan lapset, joilla on tarve vuorohoidolle esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena.